Biznes w niespokojnych czasach

Blogi i artykuły

Istnieje silna korelacja pomiędzy odpornością firmy na zawirowania a kluczowymi wskaźnikami jej efektywności – wynika z analizy przeprowadzonej przez Economist Impact we współpracy z Iron Mountain.

6 lipca 20227 minut
Biznes w niespokojnych czasach

Parkiet.com

Istnieje silna korelacja pomiędzy odpornością firmy na zawirowania a kluczowymi wskaźnikami jej efektywności – wynika z analizy przeprowadzonej przez Economist Impact we współpracy z Iron Mountain. Wybuch pandemii oraz jej długofalowe konsekwencje zmusiły przedsiębiorców do podjęcia pierwszych kroków w kierunku opracowania kompleksowej strategii zarządzania ryzykiem.

Czytaj więcej