Adaptacja przestrzeni biurowej to wyzwanie dla modelu pracy hybrydowej

Blogi i artykuły

Polskie firmy nie planują rezygnować z własnych biur. Ich rola ulegnie zmianie, służąc integracji, bezpośredniej komunikacji i kształtowaniu więzi.

13 czerwca 20227 minut
Adaptacja przestrzeni biurowej to wyzwanie dla modelu pracy hybrydowej

Propertydesign.pl

Polskie firmy nie planują rezygnować z własnych biur. Ich rola ulegnie zmianie, służąc integracji, bezpośredniej komunikacji i kształtowaniu więzi. Do modyfikacji dochodzi również w biurowej aranżacji. Przed pandemią dążono do tego, aby zmaksymalizować liczbę stanowisk na danej powierzchni. Obecnie obserwuje się odwrotny trend. 72 proc. polskich firm zakończyło już etap przymusowej pracy zdalnej, a największym motywatorem (50 proc.) do powrotu okazała się wola samych pracowników. Nowa normalność w obszarze zarządzania nieruchomościami wymaga odpowiedniej adaptacji. Przemyślana rekonfiguracja biura i uwolnienie przestrzeni z zalegającej dokumentacji umożliwiają wzrost produktywnej powierzchni o blisko 10 proc. i nawet 10-krotny zwrot z inwestycji.

Czytaj więcej