Wielkie cyfrowe przyspieszenie

Blogi i artykuły

Choć rewolucja cyfrowa trwa od lat, świadomość płynących z niej korzyści pojawiła się wśród Gazel dopiero na początku pandemii.

22 marca 20227 minut
Wielkie cyfrowe przyspieszenie

Pb.pl

Choć rewolucja cyfrowa trwa od lat, świadomość płynących z niej korzyści pojawiła się wśród Gazel dopiero na początku pandemii. Dziś jest stosunkowo wysoka, choć nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w inwestycjach technologicznych. Małe i średnie firmy informatyzują się wycinkowo. „Wprowadzenie poszczególnych elementów digitalizacji w przedsiębiorstwie jest czasochłonne. Wdrożeniom danego procesu musi towarzyszyć edukowanie klienta, aby się przekonał do sięgnięcia po kolejne elementy cyfrowej układanki. To wydłuża takie przedsięwzięcia” mówi Jan Kubalski, menedżer ds. rozwoju rynku w Iron Mountain.

Czytaj więcej