Big data — jak zarządzać zbiorem danych, by wykorzystać ich potencjał?

Blogi i artykuły

Sprawdź, co to jest big data i jak zarządzać takim zbiorem danych w swoim przedsiębiorstwie.

25 marca 20247 minut
Employee working on the laptop

Jesteśmy w erze transformacji cyfrowej. Ogromne wolumeny danych, sztuczna inteligencja oraz różnorodne usługi cyfrowe stanowią nieodzowne elementy tej przemiany. Według szacunków ujawnionych przez Komisję Europejską do 2025 r. ilość danych cyfrowych wzrośnie o 530%. Takie wolumeny danych potrzebują nowych technologii, aby podołać ich skutecznemu zarządzaniu. Przygotuj swój biznes poprzez dobór optymalnej strategii zarządzania big data, aby poradzić sobie z monstrualnymi i stale rosnącymi zasobami danych. Co to jest big data i jak nią zarządzać, aby uwolnić drzemiący w niej ogromny potencjał? Koniecznie przeczytaj.

Big data – definicja

Co to jest big data? Pod pojęciem kryją się duże, zazwyczaj trudne w zarządzaniu, zbiory danych ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych. Informacje te codziennie zalewają serwery, systemy i sieci z coraz to większą szybkością. Są one złożone, różnorodne i pochodzą z niejednorodnych, często nowych źródeł. Tradycyjne oprogramowania i rozwiązania do przetwarzania zasobów, które wcześniej zadowalająco spełniały swoje funkcje, nie są w stanie sobie z nimi poradzić. Dochodzi do chaosu informacyjnego, a płynność przedsiębiorstwa jest zagrożona. Nieumiejętna kontrola może prowadzić do poważnych strat finansowych, prawnych czy reputacyjnych. Jak temu zapobiec?

Big data – co to jest i jakie są ich główne cechy i źródła zasobów

Dane, które napływają do przedsiębiorstwa, pochodzą z dwóch głównych źródeł:

Opracowanie własne

Napływające dane cechują się przede wszystkim zmiennością i autentycznością.

Zmienność danych

Coraz szybciej napływające informacje do Twojej firmy są nieprzewidywalne. Zmieniają się i są zróżnicowane pod względem chociażby formatu, wielkości czy samego rodzaju treści, które ze sobą niosą. Ważne jest, aby umieć zapanować nad dziennymi, sezonowymi czy wywołanymi szczytowymi zdarzeniami obciążeniami danych.

Autentyczność

W związku z tym, że zasoby napływają z różnych źródeł, Twoja firma powinna nauczyć się odpowiednio łączyć, filtrować oraz przekształcać zasoby pomiędzy różnymi systemami. Brak odpowiedniego nadzoru może doprowadzić do sytuacji, gdy dane zaczną wymykać się spod kontroli i mogą dostać się w niepowołane ręce.

Zarządzanie big data

Zarządzanie big data to sposób przechowywania oraz przetwarzania danych organizacji. Wprowadzenie odpowiedniej strategii i najlepszych praktyk ułatwia kontrolowanie kosztów i wybranie najlepszej infrastruktury do przetrzymywania informacji teraz i w przyszłości. To znacząco ułatwia zmianę jej skali w razie potrzeb i zapewnienie bezpieczeństwa danych poufnych i osobowych. Twoje zasoby są wtedy odpowiednio dostępne, dokładne i dobrze zorganizowane.

Wprowadzenie zaawansowanych systemów analitycznych gwarantuje trafne podejmowanie decyzji oraz otrzymywanie wiarygodnych wyników analiz i raportów.

Dzięki wprowadzeniu profesjonalnego sposobu zarządzania big data według zdefiniowanych wytycznych, dane Twojej organizacji są spójne, bezpieczne i sprecyzowane. Koncentrując swoją działalność na tak opartej strategii, niwelujesz możliwość wystąpienia szkód wynikających z naruszenia bezpieczeństwa danych i przygotowujesz swój biznes, by działał zgodnie z regulacjami prawnymi i jurysdykcjami (w tym z RODO).

Skuteczne sposoby zarządzania big data przedsiębiorstwa

Wdrożenie zarządzania big data opiera się na kilku skutecznych praktykach. Poniżej znajdziesz 5 sprawdzonych wskazówek, aby utworzyć efektywne środowisko big data.

Komponenty strategii efektywnego zarządzania big data: Poniżej znajdziesz 5 sprawdzonych wskazówek, aby utworzyć efektywne środowisko big data.

Opracowanie własne

Poznaj zasoby

Podstawą skutecznego zarządzania ogromnymi wolumenami informacji w firmie jest wiedza o tym, jakie dane napływają do firmy, które z nich należy gromadzić, które są wartościowe, a jakie bezużyteczne.

Bez tego Twoja firma jest „przeładowana ilością” zasobów, które prowadzą do chaosu informacyjnego i dezintegracji.

Aby wejść na ścieżkę efektywnego, cyfrowego zarządzania big data, dokonaj cyfryzacji całej dokumentacji, automatyzacji procesów oraz wprowadź optymalny workflow.

Zabezpiecz posiadane przez siebie zasoby

Efektywne zarządzanie ogromem informacji to znalezienie równowagi pomiędzy odpowiednią dostępnością zasobów i ich bezpieczeństwem.

Stosuj „zapory ogniowe”, wprowadź programy filtrowania poczty e-mailowej oraz wykrywania złośliwego oprogramowania. Zastosuj odpowiednie uprawnienia dostępu.

Skorzystaj z Secure IT Asset Disposition, aby Twój sprzęt nie dostał się w niepowołane ręce. Zadbaj również o odpowiednią utylizację dokumentów papierowych oraz tworzenie kopii zapasowych w celu zapewnienia kontynuacji działania.

Edukuj personel

Przeprowadź szkolenia w zakresie zarządzania zasobami firmy. Udostępnij im wszelkie potrzebne informacje, jak w bezpieczny i optymalny sposób korzystać ze źródeł danych.

Skoreluj różnorodność zasobów i kanałów – zarządzaj

Big data Twojej organizacji są różnorodne, pochodzą z wielu źródeł i wykorzystywane są w wielotorowych działaniach. Zadbaj o to, aby dane były ze sobą powiązane według logicznych algorytmów i tematów. Dzięki temu zapewnisz płynny, spójny i logiczny przepływ informacji pomiędzy kadrą pracowniczą, co z kolei ułatwi skuteczną i efektywną pracę. To znacząco zminimalizuje możliwość pojawienia się błędów.

Przechowuj bezpiecznie dane

Najlepiej, aby dane przechowywać w bezpiecznym repozytorium, np.: eVault lub w chmurze. Twoje dane będą kompleksowo zarządzane, przewidzisz koszty, będziesz mieć kontrolę nad nimi i zapewnisz im odpowiednią ochronę.

Praca w chmurze pozwala na:

  • Dostęp do big data na różnym sprzęcie z dowolnego miejsca i o każdym czasie.
  • Redukcję kosztów związanych z zakupem infrastruktury IT. Zachowujesz przy tym podobnej jakości kompatybilność z poszczególnym oprogramowaniem i posiadanymi urządzeniami.
  • Ochronę i utrzymanie stabilności posiadanych zasobów poprzez zastosowanie odpowiednich technologii niwelujących zagrożenia.
  • Automatyzację backupów związanych z danymi. Masz pewność, że nawet w przypadku awarii czy utraty dostępu do zasobów, możesz je łatwo odzyskać z wirtualnych serwerów.

Korzyści wynikające z prawidłowego zarządzania big data

Przejście na drogę kontrolowania danymi wiąże się z wieloma wyzwaniami, jednakże ilość korzyści przemawia, aby tego dokonać. Dzięki optymalnemu operowaniu i pracy na big data:

  1. Osiągasz wyższe przychody.
  2. Poprawiasz jakość obsługi Klienta.
  3. Usprawniasz działania marketingowe.
  4. Osiągasz rentowność i obniżasz nieuzasadnione wydatki.
  5. Prowadzisz dokładną i rzetelną analitykę biznesową, która wspiera podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
  6. Zyskujesz przewagę konkurencyjną.

Big data – podsumowanie

Transformacja cyfrowa wymuszona przez ogromną ilość metadanych na dobre weszła w fazę rozkwitu. Nie ma już powrotu do dawnych sposobów zarządzania zasobami w organizacji. Jednak niezależnie od źródła, jakości i rangi informacji oraz miejsca ich składowania Iron Mountain wesprze Twoje starania na tej drodze. W płynny sposób Twój biznes przeniesie się na wyższy poziom funkcjonowania w oparciu o big data. Pozwól, aby Twoje dane, odpowiednio skatalogowane i chronione, zaczęły stanowić podstawowy element pracy, analizy i raportowania każdego Twojego przedsięwzięcia.

Elevate the power of your work

Uzyskaj BEZPŁATNĄ konsultację już dziś!

Dowiedz się więcej