Bezpieczne Składowanie i Transport

Bezpieczne magazynowanie i transport

Zewnętrzne składowanie taśm

Organizacja może skupić się na wdrażaniu innowacji, podczas gdy my chronimy jej dane.

Skontaktuj się z Nami
man using ipad

Usługi tworzenia kopii zapasowych i składowania taśm

Zabezpieczenie wrażliwych informacji biznesowych poza siedzibą i w trybie offline zapewnia odzyskiwanie danych w razie potrzeby.

Pracownicy powinni skupić się na zadaniach kluczowych dla organizacji. Jednak wraz z dużym wzrostem ilości informacji wymagających kopii zapasowych i zabezpieczenia, organizacje zmuszone są poświęcić czas i pieniądze na zarządzanie procesem, mediami, obiektami i urządzeniami.

Przeniesienie taśm i oddanie ich pod opiekę zewnętrznej, zaufanej stronie trzeciej, która dysponuje sprawdzonymi zasobami, łańcuchem dostaw, technologią i doświadczeniem skoncentrowanym na ochronie danych zmniejsza czas przestojów i przywraca sprawne działanie.

Zewnętrzne zabezpieczenie i przechowanie danych biznesowych spełniają wymogi zgodności, zapewniając jednocześnie dostępność danych

Konsekwencje wadliwego działania sprzętu, błędów ludzkich, usterek oprogramowania i wypadków spowodowanych przez człowieka lub klęski żywiołowe, wpływają na wydajność organizacji. Dlatego dane muszą być zabezpieczone i co ważniejsze chronione poza siedzibą, tak aby można je było odzyskać.

Usługa Zewnętrznego Składowania Taśm przez Iron Mountain® to kompleksowe rozwiązanie do ochrony danych, które umożliwia transport, przechowywanie, zarządzanie i odzyskiwanie nośników kopii zapasowych z bezpiecznego, zewnętrznego obiektu.

Posiadamy niezbędną, specjalistyczną wiedzę, która zapewni ciągłość funkcjonowania organizacji w razie niespodziewanego zdarzenia. Nasze rygorystyczne protokoły kontroli pochodzenia produktu i bezpieczna logistyka zapewniają ochronę ważnych informacji podczas transportu i składowania. Wszelkie nośniki są zarządzane zgodnie ze sprawdzonymi procedurami i najlepszymi praktykami, co daje pewność, że gdy wewnętrzne lub zewnętrzne źródło zażąda danych z określonego nośnika, będą one dostępne i łatwe w zlokalizowaniu.

Skontaktuj się z nami już dziś
business people in discussion

Doradctwo w zakresie zewnętrznego składowania taśm

Organizacja musi zachować zgodność wobec nieustannych zmian i publikacji nowych zasad i przepisów.

Utrzymanie niezawodnej i skutecznej strategii składowania, która zachowuje aktualność i zgodność ze zmieniającymi się wymaganiami, może być skomplikowane. Usługi doradcze Iron Mountain w zakresie zewnętrznego składowania taśm zapewniają wgląd do najlepszych praktyk i procedur w tym obszarze.

Iron Mountain dysponuje zespołem profesjonalnych doradców, którzy radzą jak najskuteczniej rozwiązywać kwestie związane z ochroną, odzyskiwaniem i archiwizacją danych. Przedstawiają oni praktyczne sposoby, najlepsze praktyki branżowe i indywidualne podejście zapewniając, że dane organizacji są bezpieczne, zgodne i właściwie zarządzane.

Składowanie danych jest niezwykle istotne. Profesjonaliści z Iron Mountain usprawnią proces zarządzania i przechowywania danych oszczędzając tym samym czas, pieniądze i przestrzeń potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji.

Rozwiązanie uwzględnia:mountain ranges

Zarządzaj, przeszukuj, lokalizuj i odzyskuj swoje dane online za pomocą łatwego w użyciu, bezpiecznego interfejsu internetowego

Stało się. Organizacja nie jest w stanie dostarczyć odpowiednich danych potrzebnych do odpowiedzi na zapytania audytowe czy sądowe. Potrzeba czasu i dużego wysiłku w celu przeszukiwania nośników z wymaganymi danymi.

Możesz tego uniknąć, korzystając z naszego rozwiązania eVault, które pozwoli Ci zarządzać kopiami zapasowymi. Dzięki czemu będziesz wiedział, gdzie znajdują się Twoje nośniki i łatwo odnajdziesz dane, które potrzebujesz. Dodatkowe korzyści to:

 • Całodobowy dostęp do zewnętrznie składowanych danych

 • Pełna dostępność i czytelność w lokalizowaniu danych zarówno w trakcie transport jak i składowania

System eVault® pozwala śledzić media i nośniki powierzone Iron Mountain, planować odbiory, przeglądać raporty, przechowywać i mieć dostęp do planu odzyskiwania po awarii, a także wiele więcej.

 • Zautomatyzowany odbiór nośników i multimediów
 • Śledzenie online i redukcja błędów wynikających z obciążenia personelu
 • Internetowy spis taśm i nośników udostępnianych, przechowywanych i powracających z Iron Mountain dostępny w czasie rzeczywistym
 • Śledzenie nośników w witrynach służących do odzyskiwania danych w trakcie testów, zdarzeń nadzwyczajnych, wypadków lub katastrof
 • Raportowanie statusów i wyjątków
 • Zarządzanie zadaniami administracyjnymi i autoryzacyjnymi w łatwy i szybki sposób, niezależnie od miejsca i czasu

Informacja o kompletności i adekwatności spisu zewnętrznie przechowywanych multimediów

Rozbieżności w zasobach stanowią poważne zagrożenie dla organizacji - zwłaszcza w przypadku, gdy nieuwzględnione będą wymagane np. w ramach audytu lub żądania sądowego, bądź też w momencie odzyskiwania po awarii. Wyszukiwanie i lokalizacja niewłaściwie zinwentaryzowanych nośników mogą wymagać czasu, energii i znacznych wydatków.

W zależności od potrzeb i przyczyn przeprowadzania audytu, dostępnych jest kilka opcji usługi:

Zestawienie Mienia

Proste i efektywne przekazywanie kodów kreskowych nadanych nośnikom przez System eVault®, generowanie raportów rozbieżności.

Spis Logiczny Przechowywanych Zasobów

Skanowanie i raportowanie. Scan and report. Iron Mountain skanuje kody kreskowe wszystkich multimediów lub wybranych podzbiorów magazynowanych w bezpiecznym obiekcie. Po zakończeniu upoważnieni użytkownicy otrzymują raport z wynikami, uwzględniający wszelkie błędy, duplikaty i / lub brakujące elementy.

Skan w Siedzibie Klienta

Iron Mountain udostępni obiekt, w którym przechowuje nośniki oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli z udziałem pracowników organizacji. Iron Mountain udzieli personelowi organizacji wsparcia w przeprowadzeniu takiego audytu i rozwiąże ewentualne kwestie rozbieżności.

Wzrost liczby danych i zmieniające się zasady ich utrzymania utrudniają zarządzanie zarchiwizowanymi aktywami.

Dane biznesowe muszą zostać zachowane - zarówno ze względu na zgodność z przepisami prawa, jak i w celu zachowania integralności organizacji. Liczba danych gwałtownie wzrasta, a ich przepływ jest nadmierny. Bardzo trudno orientować się w zarządzaniu taką ilością aktualnych jak i zarchiwizowanych informacji. Wszystkie są istotne dla zachowania integralności, a ich utrzymanie i przechowywanie jest coraz większym wyzwaniem dla organizacji.

Zarchiwizowane informacje to prawdopodobnie dane o niskim priorytecie, które nie są aktualnie niezbędne. Są to jednak oryginalne dane, które stanowią wartość dla organizacji lub mogą być potrzebne w przyszłości. Wiedza o tym, które dane są przechowywane w archiwach, staje się wiedzą krytyczną w przypadku kontroli, postępowania sądowego lub wniosków o udostępnienie.

Doświadczenie i wiedza pozwalają zarządzać, chronić i utrzymywać informacje w stanie nienaruszonym.

Kopie zapasowe służą odzyskiwaniu utraconych danych, a archiwizacja ich przywracaniu do użycia. W każdej sytuacji, niezależnie czy chodzi o codzienne zapytania, czy o niespodziewane zdarzenia, dostęp do danych musi być bezpieczny i wydajny. Iron Mountain dysponuje takim doświadczeniem i wiedzą, które pozwalają określić, zidentyfikować i odróżnić dane, które wymagają archiwizacji, czy tworzenia kopii zapasowych.

 Iron Mountain dostarcza kompleksowe rozwiązania dla archiwizacji oraz odzyskiwania danych. Zapewnia efektywną kosztowo ochronę i utrzymanie oraz dostęp do informacji, których zachowanie jest niezbędne, a które zapewniają zgodność z przepisami i tworzą wartość organizacji. Rozwiązania Iron Mountain, dzięki czytelności i dostępności baz danych na żądanie, pozwalają personelowi IT skupić się na wprowadzaniu innowacji.

Znaczący wzrost rozmiaru danych utrudnia identyfikację tych, których zachowanie jest wymagane.

Organizacja rośnie, a wraz z nią zwiększa się wolumen multimediów. Przeszukując archiwa, trudno zidentyfikować określone informacje. Jest to szczególnie widoczne, zwłaszcza gdy dane przechowywane są w nadmiernej liczbie formatów.

Być może organizacja przechodzi fuzję, przejęcia, ekspansję lub zmiany systemowe, czy teleinformatyczne. Te procesy jeszcze w większym stopniu utrudniają zarządzanie przeszłymi i aktualnymi danymi.

Opracowanie i wdrożenie dobrze zdefiniowanej polityki przechowywania danych

Polityka zarządzania gwałtownym wzrostem danych gwarantuje:

 • Określenie, które z posiadanych informacji przechowywane są w starszych formatach kopii zapasowych
 • Natychmiastowe tworzenie informacji na potrzeby wniosków bądź żądań niezbędnych w określonym czasie
 • Ograniczenie ryzyka nałożenia kar lub grzywien za brak reakcji na wnioski prawne lub potwierdzenie zgodności
 • Pewność, że przechowywane są jedynie niezbędne dane
 • Podejmowanie skutecznych decyzji dotyczących przechowywania, niszczenia i przywracania danych
 • Sekretem wiedzy o tym, jakich danych nie trzeba już przechowywać, jest dokładne poznanie posiadanych danych i stosowanie w przypadku posiadanych zasobów, dającej się obronić i dobrze zdefiniowanej polityki przechowywania.
 • Usługa identyfikacji nośników pomaga w zrozumieniu treści kopii zapasowych dzięki proaktywnemu indeksowaniu, zapewniając jasny obraz typów danych przechowywanych na tych nośnikach.

Skontaktuj się z nami

Przesyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Iron Mountain moich danych osobowych w sposób opisany w Iron Mountain Privacy Notice. W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej proszę kliknąć opt out.

Iron Mountain Elevate the power of your work - man with suit looking ahead

Dlaczego Iron Mountain?


Posiadamy doświadczenie i wiedzę niezbędne do usprawnienia funkcjonowania organizacji przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa i klientów. Elevate the power of your work - to nasze hasło.


O nas

Skontaktuj się z nami

paper and pen

Skontaktuj się z nami

Wypełnij ten formularz, a specjalista Iron Mountain skontaktuje się z Tobą.
Poproś o wycenę
laptop profile screen

Logowanie i płatności

Zaloguj się na swoje konto lub dowiedz się, jak je utworzyć.
Rozpocznij
customer service

Centrum pomocy

Nasze Centrum Obsługi Klienta szybko udzieli odpowiedzi na Twoje pytania.
Uzyskaj pomoc
ringing telephone

Kontakt z działem sprzedaży

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów, aby znaleźć rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.
801 800 802