Business Intelligence (BI) – co to jest i dlaczego wpływa na zwiększenie konkurencyjności

Blogi i artykuły

Czym jest system Business Intelligence? Kliknij tutaj i sprawdź, jakie ma zastosowanie.

29 listopada 20227 minut
Business Intelligence

Czym jest Business Intelligence? Odpowiedź na to pytanie okazuje się relatywnie prosta, ponieważ to nic innego jak proces związany z przekształcaniem danych w informacje, które później synchronizujemy z wiedzą. Warto jednak przemyśleć inną kwestię, a mianowicie – co BI (ang. Business Intelligence) może wnieść do Twojego przedsiębiorstwa. O tym, czym właściwie jest BI, a także jakie korzyści za sobą niesie opowiemy w dzisiejszym artykule!

Business Intelligence – co to jest?

Business Intelligence to najprościej ujmując proces przekształcania danych w konkretne informacje, które w następnym etapie synchronizuje się z wiedzą. Może ona być wykorzystywana do maksymalizacji konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa.

Jakie są rodzaje systemów BI?

Istnieje kilka rodzajów systemów BI. Biorąc pod uwagę ich przeznaczenie systemy Business Intelligence możemy podzielić na m.in.:

 • CRM (ang. Customer Relationship Management) – odpowiadający za zarządzanie relacjami na poziomie Klient → przedsiębiorstwo;
 • OLAP (ang. Online Analytical Processing) – system wykorzystywany do podejmowania tzw. strategicznych decyzji biznesowych;
 • EIS (ang. Executive Information Systems) – dedykowany wyłącznie dla kierowników mających wpływ na sukces przedsiębiorstwa zapewniający dostęp do kluczowych informacji oddziałujących na prawidłowe funkcjonowanie Twojej firmy.

Warto również wspomnieć o DSS (ang. Decision Support Systems). Jest to system wspierający Twoją firmę w trakcie kluczowych procesów decyzyjnych. Dzięki DSS pracownicy oraz kadra kierownicza mogą podejmować świadome decyzje biznesowe poparte faktami.

System Business Intelligence – co może wnieść do Twojego przedsiębiorstwa?

System Business Intelligence pomaga podejmować istotne decyzje i gromadzić dane, które w późniejszym etapie posłużą do poszerzenia wiedzy i zwiększenia trafności dobieranych rozwiązań do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa.

Business Intelligence – zastosowanie

Business Intelligence możemy wykorzystywać w różnych obszarach biznesu. System ten daje zazwyczaj efekty w postaci:

 • lepszego i bardziej świadomego zarządzania finansami;
 • usprawnienia pracy kadry zarządzającej, menedżerskiej oraz osób na stanowiskach decyzyjnych;
 • odnajdywania przyczyn poszczególnych, wyselekcjonowanych problemów.

Warto również wspomnieć, że BI (ang. Business Intelligence) umożliwia podejmowanie ważnych decyzji w tzw. czasie rzeczywistym.

Zapamiętaj!

To, jakie dokładnie problemy może rozwiązać system Business Intelligence zależy do specyfiki Twojej działalności oraz branży.

Studium przypadku Ultimo – profesjonalne wykorzystanie Business Intelligence w praktyce

Dobrym przykładem wykorzystania Business Intelligence jest nasze case study z Ultimo. W tym przypadku firma z branży windykacyjnej skutecznie i bezproblemowo wyeliminowała dokumentację papierową, optymalizując model pracy hybrydowej zgodny ze standardami systemu BI.

Wyzwanie

Wyzwaniem było zastąpienie tradycyjnej korespondencji papierowej cyfrowym odpowiednikiem, spełniającym wymogi umów SLA w zakresie ochrony danych i szybkości reakcji. Do realizacji tego celu konieczna była zaawansowana infrastruktura IT, charakteryzująca się wysokim poziomem bezpieczeństwa, umożliwiająca płynną integrację z już istniejącymi systemami.

Rozwiązanie

Rozwiązaliśmy ten problem, implementując Iron Mountain Digital Mailroom.. Zapewniliśmy zautomatyzowany system obsługi poczty przychodzącej, przekształcając dokumentację papierową na pliki cyfrowe. Mogą one w konsekwencji być łatwo przekazywane elektronicznie oraz oznaczane, wyszukiwane, przechowywane i archiwizowane z należytą dokładnością. Działanie to usprawniło procesy pracy, eliminując potrzebę fizycznego obiegu dokumentów i przyspieszając dostęp do informacji.

Rezultaty

Wprowadzone zmiany umożliwiły spółce Ultimo skupienie się na priorytetowych obszarach działalności. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań przyczyniło się do znaczącej redukcji dokumentów papierowych w pięciu sektorach biznesowych, wspierając tym samym model bezpiecznej pracy hybrydowej.

Zmniejszenie obciążenia działu obsługi poczty przychodzącej pozwoliło pracownikom efektywniej wykorzystywać czas na zadania o wyższym priorytecie. Finalnie, inwestycja przyniosła Ultimo oszczędności kosztów i poprawę wydajności na wielu poziomach organizacji.

System Business Intelligence – jak korzystać z BI, żeby działania przynosiły oczekiwane rezultaty?

W pierwszej kolejności warto przeanalizować poniżej wymienione elementy:

 • potrzeby firmowe,
 • procedury w przedsiębiorstwie,
 • indywidualne oczekiwania i założenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z BI zastanów się także nad wyborem najważniejszych funkcji tego systemu, przygotowaniem oprogramowania, a następnie przeszkoleniem pracowników i wdrożeniem odpowiednich procedur.

Jeżeli dopasujesz BI odpowiednio do swojej działalności – osiągniesz sukces. Weź jednak pod uwagę fakt, że przed każdym biznesem stoją zupełnie inne wyzwania. Dokładne dopasowanie funkcjonalności system BI pozwoli zbierać wyłącznie najbardziej przydatne dane, które w przyszłości będzie można wykorzystać do zbudowanie przewagi konkurencyjnej danej firmy.

Analityka biznesu a system Business Intelligence – jakie elementy obejmują rozwiązania BI?

Komponenty analityczne wykorzystywane w systemach BI:

 • Hurtownie danych – centralne repozytoria zbierające dane z różnorodnych źródeł w celu ich jednolitego przetwarzania i analizy;
 • ETL (Extract, Transform, Load) – procesy odpowiedzialne za ekstrakcję danych z tzw. heterogenicznych źródeł, ich transformację do postaci przydatnej w zakresie analiz oraz ładowanie do zbiorów (hurtowni) danych;
 • Raportowanie – mechanizmy generujące zestawienia informacji, które dostarczają wgląd w aktualny stan i historię działań biznesowych;
 • Dashboardy – interaktywne panele kontrolne, prezentujące kluczowe wskaźniki efektywności (KPIs) i inne istotne metryki w przystępnej, graficznej formie;
 • OLAP (Online Analytical Processing) – technologie umożliwiające szybkie analizy wielowymiarowe, wspierające dynamiczne przeglądanie i gromadzenie dużych objętości danych;
 • Data Mining – metody odkrywania wzorców i ukrytych zależności w dużych zbiorach danych, które mogą wskazywać na nowe okazje biznesowe lub nieoczekiwane ryzyka;
 • Predykcyjna analiza danych – zastosowanie modeli statystycznych i algorytmów uczenia maszynowego do przewidywania przyszłych trendów i zachowań na podstawie danych historycznych;
 • Analiza tekstowa i przetwarzanie języka naturalnego (NLP) – techniki analizy nieustrukturyzowanych danych tekstowych, umożliwiające np. monitorowanie nastrojów w mediach społecznościowych czy analizę opinii klientów;
 • Zarządzanie wydajnością biznesową (BPM) – procesy i narzędzia do monitorowania, analizy i optymalizacji procesów biznesowych, wspierające ciągłe doskonalenie organizacji;
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie jakością danych – mechanizmy zapewniające ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem, a także dbające o ich spójność, dokładność i aktualność.

Pamiętaj, że efektywne wykorzystanie wymienionych elementów wymaga nie tylko zaawansowanych technologii, ale również umiejętności interpretacji wyników analiz i integracji wiedzy biznesowej z procesami decyzyjnymi.

System BI a InSight – szybkość wnioskowania, wyszukiwanie zależności i pomoc w podejmowaniu istotnych decyzji biznesowych

Jeżeli chcesz zwiększyć trafność podejmowania istotnych decyzji biznesowych oraz prawdopodobieństwo na osiągnięcie sukcesu – koniecznie rozważ maksymalizację wydajności biznesowej poprzez Iron Mountain InSight®.

InSight® – nowoczesna platforma zarządzania treścią

Odpowiadając na nieustannie rosnące potrzeby potencjalnych Klientów opracowaliśmy platformę do zarządzania treścią (CSP), która pozwala w łatwy sposób uwolnić wartość „ukrytą” w danych, które posiadasz. Przynosi to wiele korzyści dla procesów biznesowych firmy. Co więcej – platforma Iron Mountain Insight® zapewnia dostęp mobilny. Wyróżnia się m.in.:

 • elastycznością – poprzez wykorzystanie elementów technologii AI (sztuczna inteligencja) oraz ML (uczenie maszynowe);
 • możliwością szybkiej modernizacji systemów informatycznych – jednocześnie zapewniając zintegrowane wyszukiwanie w wielu repozytoriach;
 • jest intuicyjna – łatwa w obsłudze również dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia z tego typu rozwiązaniami.

Interesuje Cię system zarządzania dokumentacją Iron Mountain Insight®? Chcesz zmaksymalizować wydajność swojego przedsiębiorstwa? Poproś o bezpłatną wycenę! W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Podsumowanie

Business Intelligence, inaczej BI to proces przekształcania danych w konkretne informacje, które później synchronizują się z wiedzą. Rozwiązanie to gwarantuje wiele istotnych korzyści tj. lepsze i bardziej świadome zarządzanie finansami, odnajdywanie przyczyn poszczególnych problemów oraz usprawnienie pracy kadry zarządzającej. Jeżeli zależy Ci na rozwiązaniach usprawniających pracę Twojej firmy, koniecznie zapoznaj się również z usługą Iron Mountain Insight ®. Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu!

FAQ - najczęstsze pytania i odpowiedzi

1. Kiedy powstał termin Business Intelligence?
W przeszłości utożsamiało się je wyłącznie z analizą danych. Obecnie jest rozumiane zdecydowanie szerzej - jako element łączący wiele komponentów infrastruktury odpowiadającej za wspomaganie decyzji.
2. Ile kosztuje usługa Iron Mountain Insight®?
Usługa Iron Mountain Insight jest rozwiązaniem indywidualnie dostosowywanym do każdego Klienta, posiadająca subskrypcyjny model płatności – od początku do końca wiesz, ile zapłacisz. Aby sprawdzić, ile to będzie kosztowało, skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie spersonalizowaną i bezpłatną wycenę.