Dojrzałość cyfrowa — co to znaczy? Jak firma może osiągnąć dojrzałość technologiczną?

Blogi i artykuły

Chcesz wiedzieć, jak osiągnąć dojrzałość cyfrową? Sprawdź najnowsze informacje na temat rozwiązań cyfrowych usprawniających ten proces!

19 marca 20247 minut
Digital maturity and endless circulating in growth

Co to znaczy dojrzałość cyfrowa i jakie praktyczne kroki podjąć, aby wznieść się na wyższy poziom cyfryzacji? Przeczytaj, czym charakteryzują się wysoko scyfryzowane biznesy, jakie odnoszą korzyści i jak osiągnąć dojrzałość technologiczną na rynku.

Czym jest dojrzałość cyfrowa organizacji?

Firmy dojrzałe cyfrowo przeprowadziły i kontynuują proces transformacji cyfrowej, który pozwala im wykonywać dotychczasowe obowiązki szybciej, lepiej oraz wprowadzać nowe zadania, których wykonanie wcześniej nie było możliwe. Skupiają się także na holistycznej i wieloaspektowej automatyzacji powtarzalnych działań.

Dojrzałość technologiczna to ciągła gotowość do zmian w zakresie modelów działania i sposobów funkcjonowania organizacji.

Jest to dynamiczny proces, który polega na nieprzerwanym samodoskonaleniu, aby móc dostosować się do turbulentnych warunków wewnątrz przedsiębiorstwa i w makrootoczeniu.

Firma technologicznie dojrzała potrafi określić swoją strategię cyfrową, sposoby wdrażania innowacji i drogę przeprowadzania eksperymentów cyfrowych. Umie odpowiednio zoptymalizować swoje procesy z posiadaną infrastrukturą technologiczną oraz stwarza zupełnie nowe schematy działania w oparciu o wprowadzane rozwiązania cyfrowe.

Dojrzała organizacja opiera swoje decyzje na rzetelnych danych, a nie opiniach. Potrafi nie tylko odpowiednio przejść drogę transformacji cyfrowej i inicjować kolejne działania digitalizacyjne, ale także przewidzieć ich wpływ na wyniki w przyszłości.

Zaawansowane cyfrowo firmy koncentrują się nie tylko na samej nowoczesnej infrastrukturze IT. Dbają one o pełną równowagę i spójność pomiędzy zespołem i tworzą odpowiednią kulturę wewnętrzną.

Dokładają wszelkich starań w zakresie ochrony swoich zasobów i prowadzą zaawansowaną politykę cyberbezpieczeństwa.

Dojrzałość cyfrowa przedsiębiorstwa – korzyści finansowe i pozaekonomiczne

Przedsiębiorstwa dojrzałe technologicznie poprzez wejście na drogę pełnej transformacji cyfrowej osiągają konkretne i mierzalne korzyści, które wykraczają daleko poza sam wynik finansowy.

Wzrost przychodu

Firmy wysoko rozwinięte cyfrowo odnotowują prawie trzykrotnie wyższe wskaźniki przychodów netto i zysku netto w porównaniu do organizacji mniej rozwiniętych technologicznie:

Higher maturity companies reported industry leading revenue growth and profit margins

 

Wzrost przychodów i zysku netto firm dojrzałych technologicznie na tle organizacji mniej rozwiniętych cyfrowo. Źródło: deloitte.com

Według badań Deloitte cyfrowe zarządzanie danymi i wykorzystanie inteligentnych workflow najsilniej oddziałuje na osiąganie zadowalających wyników biznesowych firm rozwiniętych technologicznie w obszarach:

 • przychody i koszty działalności,
 • jakość produktów i usług,
 • zadowolenie Klienta,
 • zaangażowanie pracowników.

Dojrzałość cyfrowa wpływa na niższy koszt uruchomienia nowych produktów/ usług, obniżenie kosztów pozyskania Klienta, wzrost sprzedaży nowych produktów/usług czy zwiększone ,,customer lifetime value”:

Digital maturity what does it mean executives from higher maturity organizations

Korzyści płynące z transformacji cyfrowej w kluczowych obszarach działania firm rozwiniętych cyfrowo na tle organizacji o niskim i średnim poziomie dojrzałości technologicznej. Źródło: deloitte.com

 

Jak osiągnąć dojrzałość technologiczną?

Dojrzałość cyfrową osiąga się w drodze procesu. Nie ma jednej drogi dla wszystkich firm. Każda z osobna powinna rozważyć takie rozwiązania i narzędzia, które odpowiadają branży i specyfice działalności. Osiągnięcie dojrzałości technologicznej wymaga czasu, w którym powinieneś mieć odwagę na eksperymenty, ciągłe uczenie się i wyciąganie wniosków.

 1. Zdefiniuj swoją dojrzałość cyfrową i określ aktualny stan cyfryzacji
 2. Aby rozpocząć drogę ku dojrzałości cyfrowej, najpierw zdefiniuj, na jakim etapie transformacji cyfrowej znajduje się Twoja firma oraz określ, jaki poziom dojrzałości chcesz osiągnąć.

  Przeprowadź audyt, który ukaże Ci obecny stan firmy – rozwiązania cyfrowe i ich możliwości. Ocena ta zidentyfikuje wszystkie luki w ramach dojrzałości cyfrowej oraz pozwoli wybrać odpowiednie narzędzia i techniki, aby osiągnąć zamierzone cele. Dzięki ocenie ładu informacyjnego określisz strategie działania i wszystkie konkretne kroki, które należy uczynić na drodze cyfrowej transformacji.

  Zdefiniuj sposoby komunikacji wewnętrznej na czas wprowadzania innowacji, określ role i wyznacz osoby odpowiedzialne za konkretne działania. Zapewnij swoim pracownikom odpowiednie szkolenia i stale informuj o swoich poczynaniach.

 3. Wprowadź elastyczną i bezpieczną infrastrukturę IT
 4. Kiedy dążysz do osiągnięcia dojrzałości cyfrowej, wprowadzaj narzędzia do automatyzacji i analizy danych. Usprawnią i zoptymalizują one prowadzone procesy w każdej komórce organizacyjnej przedsiębiorstwa.

  Przeprowadź digitalizacje napływającej korespondencji, a wszelkie dane umieść w bezpiecznym repozytorium. Usprawnij pracę działu kadr i HR oraz wprowadź rozwiązania cyfrowe do obsługi zobowiązań.

  Zabezpiecz sprzęt, na którym przechowujesz swoje zasoby i optymalnie je wykorzystaj w całym cyklu ich życia, wprowadzając strategię Asset Lifecycle Management. Dzięki temu będziesz mógł osiągać maksymalny zwrot z inwestycji w sprzęt IT, a jednocześnie wprowadzisz politykę zrównoważonego rozwoju i zminimalizujesz negatywny wpływ na środowisko.

 5. Wykorzystaj infrastrukturę chmurową
 6. Odpowiednio przechowuj i zabezpieczaj swoje dane w chmurze. Dzięki temu ochronisz swoje zasoby w bezpiecznych, szyfrowanych centrach oraz usprawnisz integrację informacji i wydajność operacyjną. Rozwiązania chmurowe są jedną z najlepszych metod udoskonalania schematów pracy. W Workflow Automation zautomatyzujesz wszelkie rutynowe działania i udoskonalisz proces podejmowania ważnych strategicznie decyzji dzięki możliwości dokonywania wnikliwych analiz i raportów.

 7. Dokonaj integracji danych
 8. Dokonaj integracji danych pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa, wykorzystując platformę do zarządzania dokumentacją, która zapewni odpowiednie tworzenie, katalogowanie, indeksowanie i przechowywanie informacji. Skonsolidujesz i zmodernizujesz procesy operacyjne i zautomatyzujesz procedury, które wcześniej oparte były na tradycyjnych czynnościach ręcznych.

 9. Buduj zaangażowanie pracowników
 10. Zadbaj o to, aby Twój personel podołał zmianom związanym z transformacją cyfrową na drodze ku osiągnięciu dojrzałości przedsiębiorstwa. Zapewnij odpowiednie szkolenia i treningi, które podniosą kwalifikacje cyfrowe Twojego zespołu.

  Pamiętaj, że w momencie, kiedy pracownicy otrzymają alternatywne zadania i nowe ścieżki kariery oraz przyjazne i efektywne środowisko pracy uwolnione od żmudnych, monotonnych czynności ręcznych, będą bardziej zaangażowani i skupieni wokół wspólnych celów biznesowych.

 11. Dopasuj swoje modele biznesowe i współpracuj z partnerami zewnętrznymi
 12. Rozszerzaj zakres swoich modeli biznesowych i optymalizuj działania cyfrowe, by dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. Nie bój się eksperymentować z nowymi rozwiązaniami cyfrowymi i inwestowaniem w zdigitalizowane innowacje. Pozyskaj zewnętrznych partnerów, którzy pomogą Ci przejść transformację, aby osiągnąć dojrzałość cyfrową. Wykorzystaj ich wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, a wtedy droga na szczyt okaże się łatwiejsza i bardziej efektywna.

 13. Monitoruj efekty swoich działań
 14. Wchodząc na drogę transformacji cyfrowej, a tym samym dążąc do osiągnięcia dojrzałości cyfrowej, pamiętaj, aby ciągle i systematycznie analizować oraz sprawdzać skuteczność wprowadzonych przez Ciebie rozwiązań. Musisz wiedzieć, czy podjęte inicjatywy cyfrowe przynoszą zamierzony efekt, a jeśli nie, powinieneś nauczyć się odpowiednio nimi zarządzać i modyfikować je w odpowiedni sposób.

 

Dojrzałość cyfrowa organizacji – wnioski

Będąc dojrzałym cyfrowo, jesteś bardziej skłonny, aby wprowadzać innowacje technologiczne, gdyż znasz swoje mocne i słabe strony oraz łatwiej Ci określić szanse i zagrożenia, które wiążą się z wprowadzaniem nowoczesnych zdigitalizowanych rozwiązań. Twoja firma staje się bardziej elastyczna, aby dopasować się do zmieniających się wciąż oczekiwań i uwarunkowań rynku.

Kiedy chcesz, aby Twoja organizacja osiągnęła dojrzałość technologiczną, ciągle przesuwaj granice na drodze transformacji cyfrowej, aby wznosić swoją organizację na coraz to wyższy poziom dojrzałości.

Elevate the power of your work

Uzyskaj BEZPŁATNĄ konsultację już dziś!

Dowiedz się więcej