ESG – co to jest i jak wpływa na zarządzanie organizacją?

Blogi i artykuły

Czy wiesz, co to jest ESG? Jak ta idea wpływa na funkcjonowanie organizacji i przedsiębiorstw? Sprawdź, jak możesz wykorzystać ją w swoim biznesie.

29 maja 20237 minut
ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) is an idea that is increasingly affecting the functioning of companies, investors and consumers themselves.

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) to idea, która w coraz większym stopniu zaczyna oddziaływać na funkcjonowanie firm, inwestorów oraz samych konsumentów. Co to jest ESG? Dlaczego ten standard jest ważny dla Twojego biznesu? Jak ta koncepcja pomaga oceniać praktyki biznesowe organizacji w zakresie zrównoważanego rozwoju i etyki oraz mierzyć ryzyko i szanse korporacji w obszarach, w których funkcjonujesz?

Dowiedz się, co to jest ESG i w jakich obszarach ma zastosowanie. Sprawdź, jak możesz wdrożyć tę ideę w swoim przedsiębiorstwie.

ESG a zrównoważone przedsiębiorstwa

W ostatnich latach znacząco wzrosła świadomość społeczna i korporacyjna, dotycząca zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi, kryzysem żywnościowym, deficytem wodnym czy konfliktami i nierównościami społecznymi.

Konsumenci mają coraz większe oczekiwania wobec przedsiębiorstw, aby te troszczyły się o problemy naszej planety i wdrażały rozwiązania, które zminimalizują negatywne skutki ich działania na środowisko i życie społeczeństw.

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa oparty na ESG polega na kształtowaniu strategii, która oprócz aspektów finansowych, uwzględnia także wpływ na środowisko oraz ład społeczny i korporacyjny, wprowadzając działania na rzecz ochrony i przeciwdziałania degradacji naszej planety. Firma w raporcie ESG przedstawia wszelkie informacje, wskaźniki i dane obrazujące jej wpływ na trzy wskazane obszary ESG oraz określa, jaką wartość dodaną wnosi w swojej działalności we wskazanych filarach.

ESG – co oznacza i kogo dotyczy?

Nad tym, co to jest ESG pochyla się coraz więcej przedsiębiorstw, które znajdują w tej idei szanse na swój rozwój. Dzięki niej potrafią uzyskać równowagę pomiędzy ekonomicznymi a etycznymi aspektami swojej działalności. ESG wskazuje im, jakich narzędzi i metod użyć, aby zharmonizować interesy firmy z interesami społeczeństwa. Dzięki raportowaniu ESG organizacja może określić, jaki ma wpływ na środowisko naturalne i relacje międzyludzkie To pozwala jej budować plany strategiczne, które uwzględniają ochronę środowiska i wprowadzanie szeroko pojmowanego ładu.

Raportowanie ESG – co oznacza?

ESG compliance to model raportowania działalności firmy, który nie jest związany bezpośrednio z ekonomicznymi wskaźnikami rozwojowymi korporacji.

Co ważne, od 1 stycznia 2024 roku spółki notowane na giełdzie, które zatrudniają 500 pracowników i więcej, będą zobligowane do raportowania swoich działań w zakresie spełniania norm określonych w ESG. Od 2026 roku obowiązek ten obejmie wszystkie spółki rynku regulowanego, które zatrudniają powyżej 10 pracowników.

Co to jest ESG i z jakich filarów się składa?

Ocena ryzyka ESG organizacji polega na analizie planów, wyników i zobowiązań przedsiębiorstwa w trzech głównych obszarach, które dotyczą perspektywy:

 • środowiskowej,
 • społecznej,
 • zarządzania i ładu korporacyjnego.

Filar środowiskowy ESG – co to znaczy i co obejmuje?

Raportowanie ESG w zakresie zrównoważonego rozwoju określa oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko naturalne w całej swojej działalności bezpośredniej i pośredniej.

Filar środowiskowy
Zmiana klimatu Zasoby naturalne Zanieczyszczenia i odpady Szanse dla środowiska
emisja dwutlenku
węgla
zarządzanie zasobami wodnymi, emisje toksyczne i odpady, możliwości w czystych
technologiach,
ślad węglowy
produktu,
różnorodność biologiczna i
użytkowanie gruntów,
opakowania i odpady, możliwości w zielonym
budownictwie,
finansowanie wpływu
na klimat.
pozyskiwanie surowców. elektrośmieci. możliwości w zakresie
energii odnawialnej.

Filar społeczny ESG – co to oznacza dla biznesu i jego otoczenia?

Aspekt społeczny ujmuje całościowy wpływ firmy na społeczność wewnętrzną organizacji (pracownicy) oraz zewnętrzną (klienci, kontrahenci, inwestorzy).


Filar społeczny
Kapitał ludzki Odpowiedzialność za produkt Szanse społeczne
zarządzanie kadrą bezpieczeństwo i jakość
produktów
dostęp do usług
komunikacyjnych
BHP bezpieczeństwo chemiczne dostęp do finansowania
rozwój kapitału
ludzkiego
finansowe bezpieczeństwo
produktów
dostęp do opieki
zdrowotnej

prywatność i bezpieczeństwo
danych
możliwości w zakresie
żywienia i zdrowia

odpowiedzialne inwestycje

Filar zarządzania ESG – co to jest etyka organizacji?

W obszarze zarządzania ESG określa sposób monitorowania i raportowania praktyk, które mają na uwadze kwestie etyczne i zdrową konkurencję.

Filar zarządzania
Ład korporacyjny Zachowania korporacyjne
różnorodność zarządu etyka biznesu
wynagrodzenie kadry
kierowniczej
praktyki zdrowej konkurencji
formy własności zwalczanie korupcji
komunikacja z kontrahentami,
pracownikami i klientami.
prywatność i bezpieczeństwo
danych

przejrzystość podatkowa.

Co to ESG i dlaczego jest ważne dla Twojego biznesu?

Potraktuj podejście ESG jako szansę dla Twojego przedsiębiorstwa. Po pierwsze: przekonasz do siebie pracowników oraz zapewnisz im komfortowe warunki pracy. Po drugie: zbudujesz zaufanie w środowisku korporacyjnym, dzięki czemu zwiększysz szanse na pozyskiwanie nowych inwestorów oraz ułatwisz sobie nawiązywanie kontaktów biznesowych z partnerami, zwłaszcza na międzynarodowym rynku.

Poza tym Twój branding zyska na sile w oczach potencjalnych odbiorców, a Twoja firma stanie się rzetelna i wiarygodna. To z kolei przełoży się na zyskanie wysokiej przewagi konkurencyjnej na rynku, na którym działasz.

Jak skutecznie wdrążyć analizę i raportowanie ESG?

Buduj stabilność swojego przedsiębiorstwa, generuj wysokie zyski i zdobywaj reputacje dzięki realizacji założeń koncepcji ESG. Skorzystaj ze sprawdzonych rozwiązań Iron Mountain. Nasza inicjatywa jest prosta:

 • pozwalamy zapewnić firmie oszczędności przez lepsze gospodarowanie sprzętem,
 • umożliwiamy prowadzenie działań, które mają na uwadze ochronę środowiska,
 • dajemy zasobom IT nowe życie,
 • rekonfigurujemy przestrzeń biurową, aby sprostać oczekiwaniom pracowników.

Przeprowadzimy cyfrową transformacje Twojego przedsiębiorstwa, dzięki której:

 • zautomatyzujesz procesy administracyjne,
 • ulepszysz doświadczenie swoich Klientów
 • będziesz mógł prowadzić szczegółowe analizy,
 • zoptymalizujesz workflow,
 • zabezpieczysz dane,
 • obniżysz koszty działalności.

Aby transformacja cyfrowa w pełni odpowiadała wymaganiom zawartym w ESG trzeba ją oprzeć na 5 solidnych filarach:

 1. Zidentyfikuj swoje zasoby i ich przeznaczenie.
 2. Przeprowadź cyfryzację dokumentacji.
 3. Wykorzystaj odpowiednią platformę do przechowywania danych.
 4. Zautomatyzuj pracę swojego zespołu.
 5. Odblokuj dane cyfrowe i udostępnij je swoim pracownikom.

Bądź „pro-ESG” – zarządzaj cyklem życia zasobów IT (ALM)

Strategia zarządzania cyklem życia zasobów IT (ALM) polega na ochronie danych i optymalnym wykorzystaniu zasobów. To z kolei przekłada się na zwrot kosztów zainwestowanych w sprzęt IT oraz minimalizuje negatywne oddziaływanie na środowisko.

Iron Mountain wesprze Twój biznes w całym procesie Asset Lifecycle Management:

 • zadbamy o odpowiednie wycofanie zasobów IT z eksploatacji;
 • odpowiednio zutylizujemy zużyty sprzęt IT;
 • obejmiemy ochroną wszystkie Twoje dane;
 • w całym procesie działamy w oparciu o wartości zrównoważonego rozwoju i standaryzacji ESG (w tym zmniejszanie śladu węglowego);
 • zajmiemy się remarketingiem oraz recyklingiem zasobów, aby odzyskać ich wartość;
 • na życzenie klienta dostarczymy certyfikaty.

Wdrożenie ALM od Iron Mountain znacząco ułatwi Ci zarządzanie wydajnością we wszystkich obszarach związanych z ideą ESG.

Program Clean Start

Pomożemy ci wdrożyć program Clean Start. Dzięki niemu przekształcisz swoje środowisko pracy, tak aby spełnić standardy i wymagania swojego zespołu – odpowiednio skonfigurujesz otoczenie biurowe. Zmaksymalizujesz wykorzystanie powierzchni – usuniemy zbędne materiały, wyposażenie i umeblowanie, zapewniając przy tym bezpieczne ich niszczenie lub re-użycie.

ESG – koncepcja przyszłości dla Twojego przedsiębiorstwa

Raportowanie ESG w niedalekiej przyszłości będzie dotyczyło wszystkich przedsiębiorstw. Już dziś zacznij realizować jego założenia, a osiągniesz długoterminową stabilność.

Chroń środowisko naturalne, dbaj o dobre relacje społeczne i ład korporacyjny. Wprowadzając w życie założenia koncepcji ESG staniesz się wiarygodny w oczach interesariuszy i będziesz mieć możliwość pozyskania nowych źródeł finansowania.

Zadbaj o swoich pracowników, zwiększ ich zaangażowanie i motywację. Zapewnij im komfortowe warunki pracy, dzięki cyfryzacji całego działu administracyjnego i odpowiedniemu przystosowaniu przestrzeni biurowej. Skontaktuj się z naszymi ekspertami kliknij tutaj.

Elevate the power of your work

Uzyskaj BEZPŁATNĄ konsultację już dziś!

Dowiedz się więcej