Rearanżacja biura a nowe wymagania pracowników

Blogi i artykuły

Dowiedz się, jak z powodzeniem przekształcić swoje miejsce pracy po pandemii.

16 marca 20237 minut
Getting your workplace transformation right for today and tomorrow

Apetyt na radykalną transformację biznesową po pandemii jest duży, ale wszystkie plany powinny być traktowane ostrożnie, jeśli mają się powieść

Pośpieszna redukcja, przebudowa lub wdrożenie hybrydowego modelu pracy może w dłuższej perspektywie kosztować więcej czasu, pieniędzy i zmniejszyć wydajność, jeśli nie uwzględni się wszystkich ewentualności i zawczasu nie weźmie się pod uwagę opinii wszystkich zaangażowanych.

Organizacje planujące transformację miejsca pracy w nadchodzących miesiącach muszą w pełni zrozumieć potrzeby swoich pracowników oraz wziąć pod uwagę takie elementy, jak wymagania dotyczące danych i bezpieczeństwo informacji.

Rekomendowane są również konsultacje z ekspertami zamiast działanie w poje Rearanżacja biuraa nowe wymagania pracowników dynkę, ponieważ ich dodatkowe wskazówki umożliwiają realizację projektów transformacji cyfrowej w najbardziej skuteczny i wydajny sposób.

Ocena skali wyzwania

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Iron Mountain we współpracy z The Economist Impact, działem badawczym The Economist, wprowadzanie zmian w konfiguracji biura i wdrażanie hybrydowego modelu pracy to priorytety dla globalnych przedsiębiorstw. W większości (61,2%) organizacji zaangażowanie pracowników wymaga znaczącej lub dużej poprawy. Takie zmiany muszą iść w parze z celami i działaniami związanymi z transformacją cyfrową. Oba te elementy są kluczowymi filarami projektów polegających na zwiększaniu odporności biznesowej. 79,1% ankietowanych dyrektorów potwierdza, że zarządzanie fizycznymi miejscami pracy jest ważne we wspieraniu długoterminowej strategii odporności firmy, a nieco ponad połowa zmienia swoje podejście, aby inwestować w elastyczne przestrzenie do pracy, które można dostosować do każdej potrzeby zatrudnionych.

Pomimo powszechnego entuzjazmu dla zmian biznesowych i transformacji cyfrowej, sama siła woli nie wystarczy, aby te ambicje stały się rzeczywistością. Niezależnie od branży istnieje kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać, aby docenić skalę i charakter wyzwania. Będą one unikalne dla każdej organizacji, ale istnieją również cechy wspólne, takie jak chęć obniżenia kosztów, zwiększenia produktywności i zagwarantowania dobrostanu pracowników.

Budowanie przyszłościowego miejsca pracy

Choć COVID-19 spowodował znaczący wzrost popularności pracy zdalnej, która przeniknęła do kultury biznesowej, niektórzy tęsknią za przyjściem do biura. Niezależnie od tego, czy pracownicy planują przychodzić pięć dni w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, skupienie się na modernizacji fizycznej przestrzeni jest kluczem do podniesienia ich morale i produktywności. Jest wysoce prawdopodobne, że biuro, które pozostało nietknięte od czasów przed pandemią, nie odpowiada oczekiwaniom pracowników.

Zanim zaczniesz rozbierać biurka i szafy na dokumenty, pomyśl strategicznie i z pomocą konsultantów-ekspertów oceń potrzeby Twojego zespołu. Firmy powinny przeprowadzić inwentaryzację zasobów fizycznych i cyfrowych, aby upewnić się, że ich posiadanie jest uzasadnione i równocześnie wyeliminować to, co nie działa wydajnie. Warto zacząć od identyfikacji luk w procesach ręcznych lub cyfrowych, które mogą mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo.

Choć przestrzeń fizyczna jest ważna, za kulisami dzieje się o wiele więcej rzeczy, którymi należy się zająć. Ochrona danych i sposób, w jaki przedsiębiorstwa zabezpieczają swoje zasoby w dobie pracy hybrydowej, są najważniejsze. Obejmuje to nie tylko dane osobowe, które organizacja może przechowywać w aktach i dokumentach dostępnych dla pracowników, ale także dystrybucję i zarządzanie urządzeniami fizycznymi, takimi jak laptopy czy serwery. Podczas radykalnej transformacji biznesowej, sukces zależy od zadbania o każde ogniowo procesu. Bez pomocy ekspertów bardzo trudno jest sprawić, że zakończenie projektu doprowadzi do maksymalnego zwiększenia odporności biznesowej organizacji.

Ważne jest to, aby najważniejsze osoby odpowiedzialne za nieruchomości firmy, bezpieczeństwo, dokumentację i zarządzanie informacjami były włączone w podejmowanie decyzji. Punkt widzenia każdej z tych osób jest ważny w planowaniu transformacji miejsca pracy. Dbając o jasną i przejrzystą komunikację między odpowiednimi stronami, możesz przeprowadzić transformację, która odpowiada wszystkim i najlepiej służy potrzebom Twojej firmy.

Zacznij od nowa

Wśród niezliczonych kwestii, które trzeba wziąć pod uwagę, przechodząc jakąkolwiek transformację biznesową, poleganie na zaufanym dostawcy, takim jak Iron Mountain, i jego rozwiązanie Clean Start daje pewność, że jesteś na dobrej drodze. Ocena Iron Mountain Clean Start, przeprowadzona przez zespół ekspertów, może przeprowadzić przedsiębiorstwo przez kluczowe obszary związane z ryzykiem.

Iron Mountain Clean Start obejmuje kilka usług, m.in. bezpieczne przechowywanie, bezpieczne niszczenie i transformację cyfrową, z kompleksowym podejściem uwzględniającym wszystkich aspekty projektu. Korzystanie z usługi Clean Start może pomóc zoptymalizować powierzchnię biurową, obniżyć koszty, oczyścić przestrzeń fizyczną i cyfrową oraz zmaksymalizować efektywne wykorzystanie zasobów i biura. Transformacja miejsca pracy często idzie w parze z transformacją cyfrową.

Era pracy hybrydowej oznacza ciągłe zmiany, dlatego trzeba reagować szybko i zdecydowanie, aby zachować konkurencyjność. Obecność ekspertów na każdym etapie transformacji jest niezbędna, aby zagwarantować Ci elastyczność i odporność biznesową Twojej firmy w przyszłości.