Wsparcie dla globalnego banku w optymalizacji i ograniczeniu wykorzystywanej przestrzeni

Studium przypadku

Bank z listy Global 500 potrzebował zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni biurowej w celu obniżenia kosztów.

23 maja 20248 minut
Application Solutions: Contracts- People reviewing files

Jednocześnie zmiana sposobu pracy spowodowała potrzebę stworzenia nowoczesnego miejsca pracy przyszłości. Bank miał wysokie oczekiwania co do tego projektu i ograniczony czas na jego ukończenie. Na szczęście zdecydował się na Clean Start firmy Iron Mountain.

Problem

  • Potrzeba zmniejszenia powierzchni biurowej o prawie 50%
  • Przejście od stanowisk przypisanych do konkretnych osób na przestrzeń elastyczną – konieczność uprzątnięcia plików i innych zasobów składowanych latami przez pracowników
  • Nieefektywna kultura pracy oparta na papierze i podejściu pt. „zachować wszystko”

Rozwiązanie

Clean Start® od Iron Mountain

Rezultat

  • Zmniejszono powierzchnię o 45% (z ok. 9 tys. m2 do 5 tys. m2)
  • Uwolniono 95% przestrzeni na której przechowywano dokumenty, archiwum, sprzęt IT itp., co dało 880 m2 odzyskanej powierzchni
  • Zdigitalizowano ponad 375 tys. kartek papieru, a w zamian wdrożono wydajne, cyfrowe procesy