Dokumenty papierowe i ręczne procesy spowalniają funkcjonowanie uczelni – POZBĄDŹ SIĘ PAPIERU!

Przewodniki po rozwiązaniach

Przekształcenie operacji Wykorzystujących papier w szkole wyższej

29 czerwca 20236 minut
Dokumenty papierowe i ręczne procesy spowalniają funkcjonowanie uczelni – POZBĄDŹ SIĘ PAPIERU!

Rozwiązanie Mountain Paperless University to kompleksowy pakiet usług, który usprawnia operacje i poprawia obsługę studentów i pracowników, a jednocześnie zapewnia zgodność z przepisami (compliance).

Wiele uczelni odczuwa presję konkurencji w zakresie modernizacji i świadczenia doskonałych usług. Jednak większości z nich trudno osiągać te cele, ponieważ korzystają z papierowych, ręcznych procesów i przestarzałej technologii. Dlatego warto skorzystać z unijnej inicjatywy Next Generation dla edukacji w celu przyspieszenia realizacji planów transformacji cyfrowej!

Bez jednolitego, cyfrowego wglądu we wszystkie informacje pracownicy uniwersytetu marnują swój cenny czas na wyszukiwanie kluczowych danych. Gdy w końcu je znajdą, są one w formie papierowej, co istotnie utrudnia podzielenie się nimi ze swoimi współpracownikami. Ponadto zespół ds. zgodności z przepisami nie ma możliwości szybkiego reagowania na wnioski o przeprowadzenie audytu i ma trudności z zapewnieniem zgodności (compliance) z zasadami przechowywania danych.

Rozpocznij transformację cyfrową i skorzystaj z programu Unii Europejskiej

Modernizacja uczelni

Nasze rozwiązania umożliwiają gromadzenie wszystkich informacji o studentach i pracownikach, w tym dokumentów związanych z zapleczem, na jednej skonsolidowanej platformie cyfrowej.

Duży uniwersytet zmodernizował procesy związane z informacjami o studentach i zrezygnował z papieru: pomogliśmy w digitalizacji całej korespondencji i stworzyliśmy workflow do zarządzania informacjami o studentach czy też wnioskami i procesami przyjęcia na studia. Dzięki temu uczelnia jest teraz w stanie zapewnić lepszą i szybszą obsługę.

Usprawnienie działań

Wszystkie dane są wprowadzane do dostosowanych do potrzeb cyfrowych workflow, aby usprawnić procesy i zwiększyć wydajność.

Uniwersytet o zasięgu krajowym rozpoczął transformację cyfrową i osiągnął doskonałość operacyjną: pomogliśmy wyeliminować dokumenty papierowe i stworzyliśmy ponad 100 różnych workflow do zarządzania ponad 30 różnymi typami dokumentów, które zostały wprowadzone do cyfrowego repozytorium.

Większa wydajność i likwidacja odrębnych systemów obsługi danych

Pracownicy mają szybki i bezpieczny dostęp do zeskanowanych dokumentów fizycznych lub cyfrowych w dowolnym miejscu i czasie.

Korzyści

  • Cyfrowe zarządzanie procesami za pomocą jednego, łatwo dostępnego repozytorium treści.
  • Poprawa komfortu i satysfakcji studentów i pracowników podczas korzystania z usług.
  • Ochrona prywatności danych studentów i pracowników w całym procesie zarządzania informacjami oraz możliwość kontroli i śledzenia wszystkich działań.
  • Ochrona i zarządzanie treścią z możliwością dostosowania do przyszłych potrzeb.
  • Konsolidacja nieruchomości.
  • Wyeliminowanie nieefektywności i zwiększenie wydajności umożliwiające inwestowanie środków w to, co najważniejsze – edukację i badania.

Pozbądź się papieru z Iron Mountain

  • Kompleksowe zarządzanie informacjami, w tym odbieranie fizycznych dokumentów, digitalizacja i przechowywanie aktywów w repozytorium w chmurze oraz utylizacja papieru.
  • Skala: 94 centra w 44 krajach specjalizujące się w obrazowaniu, indeksowaniu, kontroli jakości i przetwarzaniu – obsługujące ponad 1,5 miliarda dokumentów rocznie.
  • Bezpieczeństwo: jesteśmy znani z ochrony wrażliwych danych od ponad 70 lat, w różnych branżach i w ponad 60 krajach. Pomogliśmy ponad 130 uniwersytetom i uczelniom w modernizacji działalności operacyjnej.
  • Bogate doświadczenie zdobyte podczas współpracy z Klientami z listy Fortune 1000

Elevate the power of your work

Uzyskaj BEZPŁATNĄ konsultację już dziś!

Dowiedz się więcej