Regelefterlevnad – Compliance

Bloggar och artiklar

På Iron Mountain kan vi hjälpa er med regelefterlevnad. Med vår tjänst Policy Centre får du de verktyg som behövs för efterlevnadskontroll av ert arkiv!

23 mars 20247 minuter
Regelefterlevnad av ditt arkivmaterial

Compliance betyder att efterleva och innebär helt enkelt att man ska efterleva regler, lagar och bestämmelser. På ett företag kan det finnas en compliance officer som är regelefterlevnadsansvarig och ska se till att alla på företaget följer rådande lagar och regler som är uppsatta för verksamheten. Eftersom en verksamhet oftast omfattas av många olika regler såsom GDPR, bokföringslagen och arkiveringslagen kan det vara en utmaning för alla på företaget att ha koll på regelefterlevnad själva när det kommer till arkivering.

På Iron Mountain erbjuder vi system för efterlevnadskontroll så att du kan vara säker på att er informationshantering sköts enligt konstens alla regler. Med vår molnbaserade tjänst Policy Center ser vi till att all er information är uppdaterad och aktuell och att er arkivering följer lagar och regler som har satts upp.

Tryggare affärer med regelefterlevnad

Compliance eller regelefterlevnad innebär inte bara en tryggare arbetsplats med smidigare arbetsprocesser där all personal vet vad som gäller utan även tryggare affärer med era kunder. Lagar och regler förändras ständigt och det är av yttersta vikt när det kommer till arkivering att dessa efterföljs. För verksamheter såsom advokatbyråer och banker som hanterar mängder med information varje dag är det framförallt viktigt att allt förvaras på rätt sätt för att undvika tråkiga konsekvenser som att känslig information läcker ut eller att viktiga papper förstörs.

Regelefterlevnad med Iron Mountains Policy Center

Iron Mountains lösning Policy Center är en molnbaserad tjänst för efterlevnadskontroll. Policy Center är det perfekta verktyget för regelefterlevnad som ser till att all er information hanteras enligt arkivregler såsom GDPR och olika sekretess policyer. Du kommer kunna hantera informationen genom hela dess livscykel, från det att dokument och handlingar skapas till användning och till sist destruktion. När ni har ett uppdaterat arkiv som hålls efter kontinuerligt kan ni:

  • Se till att er informationshantering alltid är aktuell och minska risken för att få böter
  • Minska er kostnad för lagring eftersom arkivmaterial kan destrueras direkt när de har gått ut
  • Få tillgång till det arkivmaterial ni behöver direkt när ni behöver det

Baserat på nivån och komplexiteten på er informationshantering har vi tre olika prenumerationspaket att välja på för regelefterlevnad: Standard, Professionell och Enterprise. Du kan läsa mer om våra olika paket här!

Experter på compliance

Vi har lång och gedigen erfarenhet av arkivering och vet vikten av regelefterlevnad. Med våra skräddarsydda lösningar får ni hjälp med att ha koll på era skyldigheter och uppnå kraven på efterlevnad. Vi kan även hjälpa er med att skapa en arkivplan och ta hand om ert arkiv så att ni kan spara tid och pengar och fokusera på er kärnverksamhet.

Varmt välkommen att kontakta oss på Iron Mountain för mer information om regelefterlevnad och våra lösning för arkivering!

Elevate the power of your work

Boka en GRATIS konsultation idag!

Kom igång