Støtte til en sikker nedleggelse og flytting av kontoret

Kundereferanser

A global pharmaceutical company needed to close and move from a 125K sq. ft. office building during the start of the pandemic.

18. juni 20248 minutter
Clean Start Secure Office Closure

I løpet av tre måneder måtte de flytte fra lokalene, ha begrenset tilgang på grunn av lokale restriksjoner, selv om de hadde en del arkiver, IT-ressurser og ansattes eiendeler der fortsatt. Da henvendte selskapet seg til Iron Mountain Clean Start for å få hjelp.

Challenge

  • Vi stengte et kontor på 125 000 kvadratmeter med over 1 000 ansatte.
  • I kontoret var det masse sensitive dokumenter, IT-ressurser og personlige eiendeler fra de ansatte, og det var begrenset med plass i de nye lokalene.
  • Vi gjennomførte prosjektet under en pandemi med lite ressurser.

Solution

Iron Mountain Clean Start®

Outcome

  • Sikker destruksjon av over 36 tonn med dokumenter
  • Destruksjon av store mengder utdaterte IT-ressurser.
  • Registrering, pakking og flytting av over 500 arbeidsstasjoner for de ansatte.
  • Vi hadde nok ressurser for å sikre at prosjektet ble fullført i tide.