Iron Mountain Clean Start®

Løsningsguider

Vi ser over lokalene og arbeidsprosessene deres, og kommer med konkrete forbedringsforslag til hvordan dere kan få en mer effektiv og fleksibel arbeidsplass.

18. juni 20246 minutter
Iron Mountain Clean Start- Two happy people

Hindringer og risikoer ved endringer i eiendomsforhold

Enten de ansatte jobber eksternt, på stedet eller hybrid, er mange organisasjoner i ferd med å revurdere kontorlokaler og arbeidsprosesser for å skape miljøer som fremmer samarbeid, øker engasjementet, øker tilfredsheten og reduserer turnover.

Det er imidlertid ikke alltid enkelt å planlegge og gjennomføre disse endringene. Hindringer som arkivskap fylt med dokumenter og andre gjenstander som har gått ut på dato, fulle lagerrom med utdaterte IT-utstyr og arbeidsstasjoner med en både forretnings- og personlig innhold kan ta opp verdifull plass, skape risiko, redusere produktiviteten og gjøre det vanskelig å endre eiendomsforholdet.

Overvinn disse hindringene og frigjør hele potensialet på arbeidsplassen med Clean Start

Uansett hvilke mål du har for arbeidsplassen din, fra å revurdere eller stenge kontorlokaler, til å navigere gjennom fusjoner og oppkjøp (M&A), eller ønske om å bli mer organisert, kan Iron Mountain Clean Start hjelpe deg:

 • Rask prosjektgjennomføring
 • Redusere eller omstrukturere eiendom for å forbedre avkastningen
 • Beskytt konfidensiell eller sensitiv informasjon og eiendeler
 • Avdekke og implementere bærekraftige resultater
 • Fremme samarbeid med viktige interne og eksterne interessenter
 • Standardiserte Clean Start-løsninger på tvers av prosjektet

Hvordan ser fremtidens arbeidsplass ut?

Fra enkeltprosjekter på ett sted til helhetlige initiativer på tvers av deres organisasjon, vil Iron Mountain Clean Start være din partner for å minimere risiko, styrke samarbeidet, øke produktiviteten og fremme bærekraft.

Nedlegging, flytting eller optimalisering av kontorlokaler

Å nedlegge, flytte eller optimalisere kontorlokaler kan være stressende, og det siste du trenger å tenke på er risikoen for at organisasjonen utsettes for databrudd under prosjektgjennomføringen. Selv om tradisjonelle flytte- og eiendomsservicefirmaer kan hjelpe med slik prosjekter, har de fleste ikke ekspertisen, erfarne og godkjent medarbeiderne eller den sikre forvaringskjeden som kreves for å håndtere organisasjonens mest verdifulle eiendeler på riktig måte. Clean Start kan hjelpe deg med et komplett sett med tjenester, alt under én og samme leverandør og med vår unike tilnærming til prosjektplanlegging og -gjennomføring:

 • Pakk, flytt og oppbevar arkivene utenfor kontoret
 • Makuler utdaterte dokumenter på en sikker måte
 • Sortere, pakke og flytte de ansattes arbeidsstasjoner
 • Sikker resirkulering eller videresalg av utdaterte IT-utstyr
 • Flytting/lagring av møbler, paller eller utstyr
 • Avvikle møbler, inventar og utstyr som ikke er i bruk

Navigere porteføljeomfattende initiativer eller M&A-aktivitet

Optimalisering av eiendomsporteføljer, fusjoner og oppkjøp erfarer rekordhøye aktivitetsnivåer ettersom selskaper ønsker å identifisere synergier og kostnadsbesparelser, og drive frem transformasjonsendringer. Initiativer som omfatter hele eiendomsporteføljen og integrering av fusjoner og oppkjøp, kan bli utfordrende på grunn av spredte lokasjoner, store mengder data og dokumemter eller andre eiendeler og motstridende prosesser og verktøy for deling og beskyttelse av informasjon. Med eksperter og ressurser over hele verden kan Clean Start hjelpe deg med å:

 • Steng unødvendige kontorlokaler på en sikker måte
 • Identifisere og håndtere risikoer for sikkerhetsbrudd
 • Kassere eller videreselge utdaterte eller overflødige eiendeler
 • Fjerne frittstående prosesser/retningslinjer

Hvordan virker Iron Mountain Clean Start?

 1. En ekspert fra Iron Mountain Clean Start gjennomfører en gratis vurdering av kontorlokalene dine, enten på stedet eller virtuelt, for å få en bedre forståelse av dine eiendomsprioriteringer, utfordringer, informasjon om stedet og plassbruk.
 2. Du vil motta en sammenfattende rapport over risikoområder og anbefalinger som er i tråd med dine «kortsiktige og langsiktige mål». Denne rapporten kan brukes til å støtte prosjektplanlegging og tilrettelegge for samarbeid mellom viktige interne og eksterne interessenter.
 3. Sammen utarbeider vi en plan for å administrere og gjennomføre prosjekt- eller porteføljen, slik at du kan redusere risiko, forbedre produktiviteten og øke bærekraften når du transformerer arbeidsplassen.

Fremme bærekraft under prosjektgjennomføring

Clean Start kan hjelpe deg med å dra nytte av muligheter for bærekraft under prosjektgjennomføringen og støtte miljømål driften av bygningen

 • Resirkulere papir

  Makuler og resirkuler dokumentene dine på en sikker måte, med data om avfallshåndtering gjennom vår grønne rapport

 • Videresalg av IT-utstyr

  Våre tjenester for sikker avhending av IT-utstyr kan resirkulere, renovere eller videreselge IT-utstyr for å unngå deponering av avfall

 • Donere kontorartikler/møbler

  Unngå deponering av avfall og støtt lokale veldedige organisasjoner ved å donere møbler og kontorrekvisita som ikke trengs.

 • Redusere utslipp

  Våre datasentre drives av fornybar energi, og vårt Green Power Pass lar deg bruke energikreditter mot målene for utslippsreduksjon.

Før og etter Clean Start

Suksesshistorie

En global bank innførte en ny strategi for arbeidsplassen, som blant annet innebar å halvere et stort kontorareal, stenge lokalene og flytte til et nytt sted. De tok i bruk Clean Start for å optimalisere plassutnyttelsen, gjennomføre prosjektet på en sikker måte og skape fremtidens arbeidsplass.

Clean Start leveret gjennom:

 • Redusert plassbruk ved å fjerne arkivskap og andre overflødige eiendeler og flytte millioner av dokumenter til ekstern lagring
 • Sikker destruering og resirkulering av tonnevis med utdaterte dokumenter
 • Digitalisering av hundretusener av filer og støtte til implementering av digitale arbeidsflyter
 • Bidra til å skape et moderne, fleksibelt rom med samarbeids- og møterom
 • Utvikle en standardisert prosess for fremtidige prosjekter i organisasjonens portefølje