Behov for «warehousing as a service» (WaaS)

Whitepaper

Hvis du går en tur i butikken, vil du fort se noen tomme hyller. Dette skjer overalt på grunn av utfordringer i forsyningskjeden, og problemene ser ikke ut til å forsvinne med det første.

4. mai 202312 minutter
Emergence of Warehousing as a Service

Hvis du går en tur i butikken, vil du fort se noen tomme hyller. Dette skjer overalt på grunn av utfordringer i forsyningskjeden, og problemene ser ikke ut til å forsvinne med det første.

«Utfordringer i forsyningskjeden er kommet for å bli, enten på grunn av eksisterende eller nye geopolitiske konflikter, inflasjonspress og risiko for resesjon, forandring i været og klimautfordringer, eller andre utfordringer som kan oppstå i fremtiden.»

Andre faktorer kan være langsiktige politiske tiltak i forbindelse med pandemi/nedstenginger (lockdowns), streiker og protester som rammer skips- og togtransport, samt mangel på materialer. De siste årene har vi lært noe om forsyningskjeden og hvor sårbare de er.

Samtidig fortsetter veksten av e-handel med å legge økende press på ressurser, som gjør oppbevaring og transport av varer vanskeligere. Flere og flere produkter blir bestilt online, og det er veldig viktig at de leveres på riktig sted og til rett tid.

Mens de ovennevnte utfordringene spesielt har påvirket importen av varer, som igjen har medført økende omkostninger og leveringstid, stopper dessverre ikke utfordringene når varene har kommet til vårt land. Selskaper i alle størrelser må også overvinne utfordringer med lagring, transport og levering innen egne landegrenser, dette gjør det vanskeligere å levere varer til butikker og kunder på en kostnadseffektiv måte og til rett tid.

Lager og logistikk utfordringer

Siden en forsyningskjede er i stadig utvikling, kan det ofte være vanskelig å finne lagerlokaler, og de kan være ganske dyre. I tillegg har stigende renter, økonomisk usikkerhet og andre faktorer ført til en nedgang i nybyggingen av lagerlokaler, noe som vil fortsette å påvirke prisene i fremtiden. Resultatet er høye priser for begrensede arealer og ressurser, noe som kan redusere marginene og hindre vekst.

Dette har også skapt utfordringer for produsenter og forhandlere som er opptatt av å opprettholde lagerbeholdninger som kan tilfredsstille den til tider uforutsigbare etterspørselen. På grunn av utfordringene de siste årene, samt endrede kjøpsvaner hos forbrukerne (som følge av økonomiske nedgang og høy inflasjon), har mange bedrifter for tiden store lagerbeholdninger, og har vært nødt til å finne kostbare lagerlokaler for å oppbevare dem.

Økende e-handel og varierende etterspørsel har samlet sett skapt et behov for mer fleksible lager- og logistikkløsninger som muliggjør rask, pålitelig og kostnadseffektiv lagring, distribusjon og oppfyllelse av varer.

Utfordringer med tradisjonelle løsningerDessverre har endringene i leverandørkjeden gjort det vanskelig for de fleste organisasjoner å basere seg utelukkende på tradisjonelle logistikkløsninger – selveie, leaset eller outsourcet via tredjeparts logistikkselskaper (3PL).

Introduksjon av warehousing as a service (WAAS)

Nye strategier for forsyningskjeden er nødvendige for å tilpasse seg et miljø i endring, og den mest fremtredende nye modellen er Warehousing as a Service (WaaS). Dette nye konseptet er i ferd med å eksplodere, ettersom det gir den fleksibiliteten organisasjoner trenger for å takle nåværende og fremtidige utfordringer og til slutt bygge en mer robust og bærekraftig forsyningskjede.

WaaS-løsninger tilbyr et nettverk av lokale lager- og distribusjonsanlegg i hele regionen, sammen med de nødvendige arbeidsressursene og ekspertisen til å ta imot, lagre, plukke, pakke og sende varer både effektivt og til rett tid. Disse tilbudene gir mulighet for kortsiktige kontrakter, rask oppstart, fleksible serviceavtaler og et omfattende sett med verdiøkende tjenester som palletering, merking, kitting og disponering.

   EID  Leased warehouse Outsourced third-party logistics (3PL) Warehousing as a service (WAAS)
Innledende
Investe­ringskostnad 
Høy Middels Lav Ingen
Forpliktelse
Lengde
Langsiktig forpligtelse
Langsiktig forpligtelse Langsiktig forpligtelse Middels/langsiktig Fleksibel/ kortsiktig
Kapasitet
Skalerbarhet
Nei Nei Begrenset Ja
Beliggenhet
Skalerbarhet
 
Nei Nei Begrenset Ja
Arbeid Ressurser
 
Ikke inkludert Ikke inkludert Ja Ja

 

 

WaaS-modellen er fleksibel og gir mulighet for on-demand forespørsel i stor skala for å håndtere overfylte lagerkapasitet, sesongvariasjoner, produktlanseringer, spesialprosjekter og andre kort- og langsiktige oppbevaringsbehov. WaaS-anleggene ligger i viktige markeder, og WaaS-modellen kan supplere både en selveid, leaset eller outsourcet logistikkmodell og gi organisasjoner fleksibilitet til å ekspandere og vokse uten store kapital- eller driftsomkostninger.

Budskapet her er at organisasjoner ikke trenger å binde seg til langsiktige kontrakter når de står ovenfor varierende utfordringer og vekststrategier som er i stadig utvikling, og som kan støttes av on-demand-løsninger. WaaS kan hjelpe med å oppfylle kortsiktige eller skiftende logistikkbehov når dyrere, tradisjonelle løsninger ikke er nødvendige.

Veien videre?

Alt fra værhendelser til geopolitisk uro vil fortsette å spille en rolle i utviklingen av logistikkbransjen. I tillegg er forbrukernes etterspørsel uberegnelig og kan plutselig endre seg uten forvarsel. Den siste tiden har vi sett at leverandørkjeden er ustabil og uforutsigbar. Detaljhandlere og produsenter må kunne tilpasse seg disse eksterne kreftene på en fleksibel måte.

Tradisjonelle lagerløsninger gir ikke tilstrekkelig fleksibilitet. Warehousing as a Service gir de nødvendige nivåene av smidighet, fleksibilitet og skalerbarhet som disse organisasjonene - og forsyningskjeden som helhet - trenger i dag, i morgen og i fremtiden.

Hvis du vil se hvordan Warehousing as a Service fra Iron Mountain kan hjelpe deg med å bygge en mer fleksibel forsyningskjede, kan du besøke www.ironmountain.com/no/supplychain.