ARKIVERING

Iron Mountains arkiveringsløsninger gir bedriften eller organisasjonen din store fordeler både økonomisk, organisatorisk og administrativt. Spar plass, ressurser, tid og kostnader ved å benytte deg av våre skreddersydde, eksterne arkivering tjenester.
Archiving services

ARKIVERING

Iron Mountains arkiveringsløsninger gir bedriften eller organisasjonen din store fordeler både økonomisk, organisatorisk og administrativt. Spar plass, ressurser, tid og kostnader ved å benytte deg av våre skreddersydde, eksterne arkivering tjenester.
 1. Hjem
 2. Offsite løsninger for dokumentlagring

Moderne arkivløsninger for fremtiden

Stadig flere norske bedrifter og organisasjoner velger å benytte seg av eksterne arkiveringstjenester, både innenfor tradisjonell fysisk arkivering og digitale arkiver. Hos Iron Mountain har vi spesialisert oss innen ekstern dokumentlagring, så du kan effektivisere bedriften eller organisasjonen din og holde fokus på kjernevirksomheten. Vi tilbyr offentlig godkjent standard på våre arkivtjenester, og har kapasitet til å bistå alt fra små advokatfirmaer, helseforetak, rettsvesen og komplekse organisasjoner – helt opp til stats- og regjeringsnivå. Iron Mountain leverer komplette arkivtjenester som tar seg av hele livsløpet fra pakking, skanning, digitalisering og arkivering – både fysisk og digitalt – fram til eventuell makulering og destruksjon.

Effektiv drift og vedlikehold av fysiske arkiver

Det å drifte sitt eget arkiv er både ressurs- og plasskrevende. Ofte tar arkiver opp verdifull og kostbar plass i sentrumsnære områder. I tillegg kreves det ekspertise, kompetanse og kunnskap om sikkerhet, arkivering og hvilke forskrifter som gjelder for den enkelte bransje for å kunne arkivere og oppbevare dokumenter riktig og forskriftsmessig. Mange bedrifter og organisasjoner har plikt til å holde dokumenter arkivert i et gitt tidsrom på en forsvarlig måte, for å hindre at informasjonen blir ødelagt eller forsvinner. Og det er nettopp disse prosessene vi i Iron Mountain er spesialister på. Med våre tjenester kan du sette bort hele prosessen, fra skanning og pakking av dokumenter på din adresse, til frakt og oppretting av arkiv i våre sikre lokaler. Ved å benytte deg av våre tjenester kan du føle deg helt trygg på at all informasjon oppbevares og registreres på korrekt måte, og du vil til enhver tid ha den informasjonen du trenger for hånden via våre nettløsninger, som også kan integreres med bedriften eller organisasjonens egne systemer.

Kvalitetssikring av arkiver og spesiallagre

Iron Mountain tilbyr alt fra hyllearkivering til spesiallagring av kostbare eiendeler for både bedrifter og privatpersoner. Vi kan for eksempel lagre dyre viner ved optimal temperatur, legemidler eller kunstverk og lignende som krever ekstra tilsyn og spesielle miljøparametere under lagring. Kun personell som er autorisert og sikkerhetsklarert av Iron Mountain har tilgang til dine verdier. Ved pakking og transport av dokumenter, gjenstander og verdiene dine, vil alle objekter merkes og skannes når de forlater eier, og videre skannes inn og ut av transporten, for så å arkiveres på vårt lager. Du vil på denne måten til enhver tid ha full kontroll og oversikt via våre nettløsninger. Hos oss betaler du kun for den plassen du benytter deg av, og hvis beholdningen eller størrelsen på arkivet varierer fra måned til måned, så justeres kostnadene deretter. Dette betyr at kostnadene for oppbevaring vil stå i forhold til den plassen du faktisk trenger og benytter deg av.

Stordriftsfordeler ved eksternt lager- og arkivhold

Som kunde hos Iron Mountain vil din bedrift eller organisasjon kunne benytte dere av de fordelene stordrift har å by på. Det å drifte et offentlig godkjent arkiv, kvalitetssikre prosessene og sørge for sikkerheten til sensitive dokumenter er ikke bare ressurskrevende, men også ofte på siden av kjernevirksomheten til de fleste bedrifter og organisasjoner.

Eksterne arkiveringstjenester byr på:

 • Mer effektive prosesser
 • Frigjøring av dyrebar plass
 • Høyere sikkerhet
 • Tidsbesparende rutiner
 • Bedre oversikt, tilgjengelighet og sporbarhet

Trygg dokumentlagring og systematisk sikkerhetskontroll

Våre lagre og fysiske arkiver er svært godt sikret mot innbrudd, brann, fukt og annen ytre påvirkning, og er utstyrt med den aller nyeste sikkerhetsteknologien i markedet. Dette omfatter blant annet bruk av kameraovervåkning, alarm med direkte kontakt til bemannede alarmsentraler og sikre lagerlokaler i fjellhaller. Vi holder høy internasjonal standard, og er representert i land over hele verden. Iron Mountain har lang fartstid i bransjen, og store internasjonale konserner og organisasjoner betror oss daglig med sine verdier. Felles for alle våre kunder er at de opplever en mer effektiv og ressursbesparende arkivhåndtering av høy kvalitet. Hos oss bestiller du enkelt både henting og levering av dokumenter og verdier, og du vil kunne overvåke lager-og arkivbeholdningen din via våre lett tilgjengelige oversikter på nett.

Komplette arkiveringsløsninger med både fysisk og elektronisk arkiv

Hos Iron Mountain kan vi ta oss av hele livsløpet til dine dokumenter – uavhengig av sikkerhetskrav og mengde. Det betyr i praksis at en av våre sikkerhetsklarerte medarbeidere fysisk pakker dine dokumenter, frakter og leverer de til arkivering videre kan du bestille skanning og digitalisering, og opprette et e-arkiv hos oss. Våre digitale løsninger kan integreres med organisasjonens egne systemer, som igjen gjør at du har all informasjon for hånden på ett sted. Det sparer dine ansatte for å bruke tid på å lete igjennom flere lagringsflater som dropbox, sosiale plattformer, intern filstruktur og e-post-arkiv for å finne det de trenger. Med våre løsninger finner du all informasjon på ett søkbart sted, i et format som er enkelt å dele på en trygg måte. Vi skreddersyr alle løsninger etter kundespesifikke behov, og kan overta ansvaret for arkiveringen av de fleste dokumenter og verdier din organisasjon måtte ha behov for.

Vi tar oss av:

 • Pakking/katalogisering og merking med unike RFID strekkoder av dokumenter og gjenstander på din adresse
 • Skanning av sensitive dokumenter på din adresse eller i våre sikrede skanningslokasjoner
 • Kvalitetssikret transport med Iron Mountains egne biler og sjåfører
 • Skanning, digitalisering, arkiveringstjenester, posthåndtering/postmottak, distribusjon og sikker makulering

Digitale skannings- og arkiveringstjenester av høy kvalitet

De fleste bedrifter og organisasjoner ser nå nødvendigheten av å digitalisere informasjonen sin, og dermed gå over til en papirløs hverdag. Dette kan ofte være en tidkrevende prosess hvis man ønsker å ha all historisk og ny informasjon tilgjengelig digitalt. Fordelene ved å lage et mer sporbart og tilgjengelig arkivsystem er selvfølgelig at man skaper en bedre arbeidsflyt i bedriften, noe som vil forenkle arbeidshverdagen for alt fra helsepersonell til forretningsfolk. Effektive prosesser gir også bedre brukeropplevelser, og man får rett og slett frigjort mer tid til kjernevirksomheten. Når man skal skanne kritisk informasjon er det viktig at kvaliteten er god, og at informasjonen etterpå blir lett tilgjengelig og enkel å kategorisere. Det er nettopp denne prosessen vi i Iron Mountain er eksperter på, så du ikke bare slipper å sortere og skanne inn alle dokumentene selv, men også kan føle deg trygg på at informasjonen holder høy nok kvalitet til at sporbarheten og bruksverdien er så god som mulig for bruk i fremtiden.

Kontakta oss för att få en offert på arkivförvaltning!

Kontakt oss for å få tilbud på arkivhåndtering!

Neste steg

“Det betø at vi måtte be Iron Mountain om å gjennomgå hver fil i detalj. Det var en skikkelig utfordring på grunn av den stramme timeplanen, men Iron Mountain mestret det lett.”

– Kerstin Schumann, HR-konsulent. AstraZeneca GmbH.

TA GJERNE KONTAKT MED EN AV VÅRE KONSULENTER, OG START PROSESSEN MOT EN MER EFFEKTIV DOKUMENTHÅNDTERING OG ARKIVERING!

Book et møte i dag!

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer
business women

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer