OFFSITE BÅNDOPPBEVARING

Du fokuserer på å drive virksomhetsinnovasjon. La oss beskytte dine data.
Offsite Tape Vaulting banner - business-woman-speaking to a group at a meeting

OFFSITE BÅNDOPPBEVARING

Du fokuserer på å drive virksomhetsinnovasjon. La oss beskytte dine data.
 1. Hjem
 2. Offsite Båndoppbevaring - Sikker lagring

BÅNDBACKUP OG OFFSITE TJENESTER FOR BÅNDOPPBEVARING

Beskyttelse av kritisk forretningsinformasjon offsite og offline gir trygghet i at dataene kan gjenopprettes ved behov

Ditt personale bør fokusere på oppgaver som er viktige for virksomheten. Men med økende mengder forretningskritisk informasjon som trenger backup og beskyttelse blir du nødt til å bruke tid og penger på å håndtere prosessen, media og fasiliteter.

Ved å flytte båndene offsite og ansvaret til en tiltrodd tredjepart med utprøvde ressurser, konsekvent kjede av forvaring, teknologi og erfaring i å beskytte data, kan du redusere nedetiden og få igang virksomheten igjen - fordi din forretning er avhengig av det.

Beskytte og bevare forretningsdata offsite - overholde regelverket og samtidig sikre tilgangen til dataene

Å måtte håndtere konsekvensene av svikt i hardware, menneskelige feil, ødelagt software og menneskeskapte eller naturlige katastrofer kan ha følger for produktiviteten. Men data må sikkerhetskopieres og, ikke minst, beskyttes offsite slik at det er tilgjengelig for gjenoppretting.

Iron Mountain® Offsite Tjenester for Båndoppbevaring tilbyr deg en omfattende databeskyttelsesløsning for å transportere, lagre, håndtere og hente ut backupmedia fra en sikker, offsite fasilitet.

Vi har ekspertisen som sikrer at du kommer i drift igjen dersom det uforutsette skulle skje. Våre strenge notoritetsprotokoller og sikre logistikk sørger for at din kritiske informasjon er beskyttet under transport og i ro. Og ettersom dine media blir håndtert i overenstemmelse med utprøvde prosedyrer og beste praksiser, kan du stole på din evne til å finne hva du trenger når du trenger det, når som helst når en intern eller ekstern kilde ber om data fra et bestemt bånd.

Løsningen inkluderer:

RÅDGIVNING FOR OFFSITE BÅNDOPPBEVARING

Krav til virksomheter er i konstant endring etter som nye regler og reguleringer blir offentliggjort og din forretning må overholde disse.

Det kan være komplisert og vanskelig å opprettholde effektivt driftssikker og virkningsfull strategi for hvelvoppbevaring som møter de stadig endrende kravende. Iron Mountains Offsite rådgivningstjenester for oppbevaring gir deg innsikt i beste praksis for båndsikring og -arkivering.

Iron Mountain har et tiltrodd team av profesjonelle rådgivere som er dedisert til å bistå deg med råd for å håndtere databeskyttelse, gjenoppretting etter katastrofe og virksomhetskravene for arkiv på best mulig måte. Våre rådgivere vil gi deg praktiske anbefalinger, industriens beste praksis og personlig oppmerksomhet for å sørge for at din organisasjons data er sikre, overholder regelverk og er skikkelig håndtert.

Datalagring er en omfattende jobb. Spar tid, penger og plass for din organisasjon, og la Iron Mountains fagpersoner gi deg den tryggheten du trenger for å forbedre din datalagringsprosess.

SecureSync® BÅNDHÅNDTERING

Administrer, søk, gjenfinn og hent ut dine data online gjennom et brukervennlig og sikkert web-grensesnitt

Offsite Tape Vaulting - SecureSync program Screenshot

Det har skjedd - du er ikke i stand til å framskaffe dataene du trenger til rettslige tvister og inspeksjoner, så du må nå bruke tid og krefter på å søke etter mediet med de nødvendige dataene.

Slutt å bekymre deg for dine backup-bånd og frigjør kostbar personelltid ved å gjøre SecureSync® til en del av din båndhåndteringsagenda, slik at du til enhver tid vet hvor dine sikkerhetskopierte data befinner seg.

 • 24/7-tilgang til dine offsite data

 • Fullt innsyn i hvor dine data er, enten de er i under transport eller i hvelvet

 • Gratis for Iron Mountains kunder!

SecureSync® har alt du trenger for å spore dine media hos Iron Mountains fasiliteter, fastsette tidspunkt for henting, se på rapporter, lagre og få tilgang til din plan for katastrofegjenoppretting m.m.

Offsite Tape Vaulting - Truck Icon

Automatiser henting av media

Offsite Tape Vaulting - Laptop Icon

Online sporing av media for å redusere personalbyrder og manuelle feil

Offsite Tape Vaulting - Vaulting Icon

Sanntids online inventarliste for bånd distribuert til, lagret i og returnert fra Iron Mountain

Offsite Tape Vaulting - Hazard Icon

Sporing av media på gjenopprettingssteder i løpet av en katastrofehendelse eller test

Offsite Tape Vaulting - Checklist Icon

Status- og unntaksrapporter

Offsite Tape Vaulting - Mobile Icon

Håndter administrative oppgaver og autorisasjonsoppgaver enkelt og raskt når som helt, hvor som helst

INVENTARINSPEKSJON

Vit at ditt offsite mediainventar var både komplett og nøyaktig

Ukjente eller uløste avvik i mediainventar utgjør en stor risiko for din organisasjon —særlig når media som det ikke kan gjøres rede for kan bli etterspurt når som helst som del av en inspeksjon eller rettstvist, eller for å gjøre tiltak etter en katastrofehendelse. Og det kan kreve betydelig tid, energi og kostnader å søke etter og finne fram til forlagte media.

Det er i din beste interesse å vite at ditt inventar er nøyaktig og komplett. Iron Mountains tjeneste for Inventar inspeksjon tilbyr en tillitsdimensjon ved å hjelpe deg til å identifisere nøyaktig hvilke data du har og hvor de ligger.

Offsite Tape Vaulting - Employee scanning tape storage boxes

Avhengig av dine behov og av årsaken til at du gjennomfører en inspeksjon, er det forskjellige alternativer for Inventar Inspeksjonstjenester tilstede for å støtte deg:

Inventarsammenligning

Enkelt og effektivt sender du inn dine mediastrekkoder via SecureSync® og vi garanterer en rapport som viser ethvert avvik. Dette er en gratis tjeneste for nåværende kunder av Iron Mountain® Offsite Båndoppbevaring.

Logisk hvelv inspeksjon

Skann inn og rapporter. Iron Mountain skanner alle eller en undergruppe av strekkodene på dine media som er lagret i vårt hvelv. Ved fullføring vil dine autoriserte brukere motta en rapport med funnene, inkludert feil og duplikate eller manglende enheter.

Kundeskanning

Rull opp ermene og sett i gang. Besøk et Iron Mountain media-hvelv og du får tildelt en arbeidsplass der du kan gjennomføre inspeksjon på stedet med ditt eget personale. Iron Mountain vil assistere deg med inspeksjonen og hjelpe deg med å løse ethvert avvik som måtte forekomme.

LØSNINGER FOR DATAARKIVERING

Retningslinjer for datavekst og arkivering gjør det vanskelig å håndtere arkiverte data

Virksomhetsdata må oppbevares – enten det er for å overholde regelverket eller for å opprettholde organisasjonens integritet. Men data vokser fort og strømmer over. På dette tidspunktet har du så mye data at du ikke vet hvordan du skal håndtere det. Alt sammen er viktig informasjon som trenger å bli vedlikeholdt for din virksomhets integritet, men lagring har blitt en utfordring.

Arkivert informasjon er sannsynligvis lavt prioriterte data som du ikke alltid trenger. Det er dine originaldata som fortsatt er viktig for din virksomhet. Å vite hvilke data som er lagret på dine arkivbånd blir kritisk når du står overfor en inspeksjon, en tvist eller et framleggingskrav.

offsite tape vaulting - a data tape

Erfaring og kunnskap for å kunne håndtere og sikre informasjon

Sikkerhetskopiering er for gjenoppretting og arkivering er for å tilbakeføre. I enhver situasjon, enten det er et hverdagsspørsmål eller en stor katastrofe, må du være i stand til å få tilgang til dataene dine sikkert og effektivt. Iron Mountain har erfaringen og kunnskapen som skal til for å hjelpe deg med å identifisere informasjon for arkiverings- og backup-formål.

Iron Mountain tilbyr en omfattende dataarkiveringsløsning og en plan for gjenfinning for å kostnadseffektivt kunne beskytte og bevare data som trenger å sikres og være tilgjengelig for overholdelse, rettslig og verdigenerering - som gjør at IT-personalet kan fokusere på å drive virksomhetsinnovasjon samtidig som de vet med sikkerhet hvilke data som er lagret og tilgjengelige ved behov.

ADMINISTRASJON AV BÅNDIDENTIFIKASJON

Datavekst kan gjøre det vanskelig å identifisere informasjonen som må bevares

Din organisasjon er i vekst og det samme er mengden av digitale media. Det er vanskelig å identifisere bestemte informasjonsbiter ved gjennomgang av båndarkiver. Dette gjelder særlig der hvor informasjonen din kanskje er lagret i mange ulike, utgåtte medieformater. I tillegg kan du ha opplevd sammenslåinger, oppkjøp, virksomhetsutvidelser og IT-organisatoriske endringer, som gjør det enda vanskeligere å håndtere dine tidligere og nåværende datavolumer. Utvikle og ta i bruk en veldefinert bevaringspolicy for dataarkivering.

Å håndtere den eksplosive dataveksten og samtidig avgjøre nøyaktig hvilke data som skal arkiveres gir utfordringer:

 • Identifisere hvilken informasjon som ligger på dine legacy backupbånd
 • Produsere informasjon for framlegging eller for andre tidskritiske forespørsler
 • Risikoen for straff eller bøter for å ikke kunne overholde regelverk eller svare på rettslig dokumentframlegging
 • Trygghet i å vite at du kun bevarer de dataene som må beholdes
 • Foreta bestemmelser knyttet til arkivering, destruksjon og gjenoppretting av dine data
 • Oppskriften på å vite hvilke data du ikke lenger trenger å sitte på består i å 1) vite hva du har og 2) ta i bruk en forsvarlig, veldefinert arkiveringspolicy for ditt datainventar.
 • Tjenesten Iron Mountain® Båndidentifikasjon hjelper deg til å forstå innholdet på dine backupbånd gjennom forhåndsindeksering og gir deg et klart bilde av hva slags data som ligger på båndene dine.

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer
business women

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer