Fuel Surcharge

Fuel Surcharge

  1. Fuel Surcharge

Iron Mountain innfører et drivstofftillegg som vil bli justert månedlig, opp eller ned – ettersom drivstoffprisene endres. Justeringer av drivstoffavgiftsgrunnlaget vil tre i kraft den første i hver måned og publiseres omtrent to uker før denne datoen.

Drivstofftillegget gjelder for transportkostnader (Trip Charges) på alle tjenester. Drivstofftillegget er indeksert i forhold til forbrukerprisen i euro for diesel inkl. avgifter. I Norge er dette målt opp Brent (BFOE) indeksen.

Merk at drivstofftilleggsprosenter og terskler kan endres uten forvarsel.

Fakturering: Drivstofftillegget vil bli inkludert på din faktura som en egen linje. Drivstofftillegget innføres i forbindelse med transportrelaterte avgifter for å inkludere reisekostnader og makuleringstjenester. For en fullstendig liste over elementer som er inkludert i beregningen av drivstofftillegget: klikk her for å se de kvalifiserte reiseavgiftsregningskodene.

Current Fuel Surcharge

2022/2023

Month Surcharge
February 17.13%
January 19.94%
December
21.06%

Fuel Surcharge rate table

Iron Mountain Europe
EU Oil Bulletin Diesel € per litre
Up to Surcharge %
1.199 7.00%
1.23 7.56%
1.261 8.13%
1.292 8.69%
1.323 9.25%
1.354 9.81%
1.385 10.38%
1.416 10.94%
1.447 11.50%
1.478 12.06%
1.509 12.63%
1.54 13.19%
1.571 13.75%
1.602 14.31%
1.633 14.88%
1.664 15.44%
1.695 16.00%
1.726 16.56%
1.757 17.13%
1.788 17.69%
1.819 18.25%
1.85 18.81%
1.881 19.38%
1.912 19.94%
1.943 20.50%
1.974 21.06%
2.005 21.63%

Eksempel

Anta at din avtalte reiseavgift er €30 og at Brent indeksens månedlig gjennomsnittlige dieselpris er €1,009. Drivstofftillegget ditt vil da være 3,69 %. Det vil si €30 per tur X 3,69 % = €1,107 per tur i tillegg.

Hvis den månedlige gjennomsnittlige dieselprisen går ned til 0,921 €/liter, ville tillegget (påført måneden som følger to måneder etter målemåneden) reduseres til 3,06 %. Det vil da være €30 per tur X 3,06 % = €0,92 per tur i tillegg.