Miarą siły organizacji jest wytrzymałość jej najsłabszego ogniwa infografiki

Infografiki

Iron Mountain zlecił przeprowadzenie ogólnoeuropejskiego badania wskazującego na potencjalne obszary, gdzie ludzkie słabości stanowią kluczowy czynnik w zarządzaniu ryzykiem w organizacji.

7 marca 20224 minut
Miarą Siły Organizacji Jest Wytrzymałość Jej Najsłabszego Ogniwa

Iron Mountain zlecił przeprowadzenie ogólnoeuropejskiego badania1 wskazującego na potencjalne obszary, gdzie ludzkie słabości stanowią kluczowy czynnik w zarządzaniu ryzykiem w organizacji. Wyniki okazały się zaskakujące.

Oto kilka zaskakujących prawd o tym, jak pracujemy - w biurze i w domu.

Jak wiele z nich występuje również w Twojej organizacji?

Miarą Siły Organizacji Jest Wytrzymałość Jej Najsłabszego Ogniwa

1 Badanie 11 000 pracowników w 10 krajach (w tym w Polsce), przeprowadzone we wrześniu 2021 r. przez One Poll.