Wyniki badań: Ryzyko naruszenia danych i ochrona biznesu w pracy hybrydowej

Biała księga

Wyniki badań Iron Mountain ujawniają trendy i najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z danymi (data risk management) oraz budowania odporności biznesowej w hybrydowym środowisku pracy.

25 marca 202212 minut
Wyniki badań: Ryzyko naruszenia danych i ochrona biznesu w pracy hybrydowej

Jak chronić swój biznes przed rosnącym ryzykiem naruszenia danych?

Odporność biznesowa (business resilience) zawsze była istotna dla każdej organizacji. Jednak znaczące zmiany, jakie zaszły w naszym środowisku biznesowym w ciągu ostatnich kilku lat, sprawiły, że znalazła się ona wyżej na liście priorytetów. Przejście na pracę zdalną lub hybrydową, nasilenie cyberataków i zaostrzenie przepisów dotyczących zgodności (data compliance) ujawniły słabe punkty, którymi muszą się zająć organizacje niezależnie od ich wielkości.

Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że poważne zagrożenie stwarza samo wnętrze organizacji, a konkretnie jej pracownicy. Ryzyko naruszenia danych często nie wynika ze złych intencji, ale z ludzkiego błędu, którego źródłem jest chęć poprawy wydajności i produktywności. Wydarzenia z ostatnich lat oraz szybkie przejście na pracę zdalną i hybrydową przyniosły więcej rozwiązań tymczasowych na wszystkich poziomach organizacji. W rezultacie wywierana jest większa presja na zespołach zarządzania danymi i informacjami oraz zespołach ds. bezpieczeństwa informacji, mająca na celu zwiększenie świadomości dotyczącej cyberataków i zasad zgodności (data compliance).

Czy wiesz, że?

  • 60%

    60% menedżerów danych twierdzi, że frekwencja na szkoleniach dotyczących zarządzania ryzykiem jest dobra, ale 36% pracowników wskazuje, że nigdy na takim szkoleniu nie było1.

    1 Badanie 11 tysięcy pracowników, w 10 krajach (w tym z Polski), przeprowadzone we wrześniu 2021 r. przez One Poll.

Poznaj rekomendacje dotyczące ograniczania ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji w zespołach hybrydowych

Zapytaliśmy 11 tysięcy pracowników, w 10 krajach (w tym z Polski) o ryzyko, które są gotowi podjąć w domu i w pracy. Zainspirowani naszymi odkryciami, opracowaliśmy prosty i praktyczny przewodnik dotyczący tworzenia od podstaw kultury świadomej ryzyka, który można pobrać tutaj i wykorzystywać podczas rozmów strategicznych mających na celu budowanie długoterminowej odporności biznesowej (business resilience). Przewodnik zawiera 5 kroków do stworzenia kultury świadomości ryzyka, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu odpowiednich narzędzi do przedefiniowania zasad zarządzania danymi, zintegrowania technologii i rozwoju procesów.

Czy wiesz, że?

  • 46%

    Według naszego badania prawie połowa (46%) menedżerów danych zgłasza, że w wyniku pandemii doświadcza zwiększonego ryzyka związanego z danymi1.

    1 Badanie 11 tysięcy pracowników, w 10 krajach (w tym z Polski), przeprowadzone we wrześniu 2021 r. przez One Poll.

Dbaj o zgodność danych, gdziekolwiek znajdują się twoje zespoły

Z badania Iron Mountain wynika, że 25% respondentów padło ofiarą oszustwa lub phishingu, a tylko 32% uznaje niszczenie dokumentów za ważne. Dlatego też zebraliśmy kilka przydatnych wskazówek, które pomogą organizacjom zapewnić zgodność danych (data compliance) i zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji w zespołach o zróżnicowanej strukturze.

Te najlepsze praktyki mogą się przydać także podczas próby integracji technologii, która mogła być wdrażana w ciągu ostatnich kilku lat. Powszechniejsze wykorzystanie platform do współpracy spowodowało zwiększenie ilości nieustrukturyzowanych danych, takich jak czaty, nagrania spotkań, udostępnione dokumenty itp. Niezależnie od formatu, tymi danymi należy zarządzać jak każdymi innymi, przez cały cykl ich życia. Centralizacja polityki zarządzania informacją może być dobrym krokiem do efektywnej kontroli czasu przechowywania dokumentów.

Zarządzaj ryzykiem naruszenia danych i buduj odporność organizacyjną

Pobierz nasz interaktywny przewodnik po najlepszych praktykach i poznaj inne wyniki naszych badań, a także rozwiązania dotyczące uwzględniania czynnika ludzkiego w zarządzaniu ryzykiem naruszenia danych.