Przemyśl zrównoważony rozwój swojej organizacji

Sustainability

Przemyśl zrównoważony rozwój swojej organizacji

MOŻLIWE JEST ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

W firmie Iron Mountain staramy się być najbardziej zaufanym partnerem naszych Klientów w zakresie ochrony i generowania wartości z danych w innowacyjny i społecznie odpowiedzialny sposób. Wspólnie stawiamy sobie wyzwania i motywujemy innych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych, które mają pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Klienci oczekują zintegrowanych rozwiązań, które spełniają wymagania szybkości, oszczędności i bezpieczeństwa. Jako partner w zakresie zarządzania informacjami, zaangażowany w społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój, firma Iron Mountain stara się dostarczać usługi, które umożliwiają zarówno naszej organizacji, jak i naszym klientom zarządzanie informacjami w sposób świadomy ekologicznie i odpowiedzialny społecznie. Dzięki temu wspieramy naszych klientów w osiąganiu celów środowiskowych, społecznych oraz dotyczących ładu korporacyjnego (ESG).

Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w swojej organizacji lub odwiedź naszą stronę poświęconą społecznej odpowiedzialności biznesu, aby uzyskać więcej informacji na temat wysiłków firmy Iron Mountain w celu osiągnięcia zerowej emisji netto w przyszłości.


Woman looking in tablet

Zarządzanie zasobami IT w sposób zrównoważony i odpowiedzialny w erze informacji (English)

Field with wind turbines

Jak zmniejszyć emisje pośrednie, aby działania Twojej firmy stały się bardziej przyjazne dla środowiska? (English)

skyscrapers and sky

Sprawdź nasze cele środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG) na lata 2030-2040! (English)

USŁUGI PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Wierzymy, że innowacyjność i uczciwość torują drogę do długoterminowego, zrównoważonego sukcesu i dlatego z przyjemnością oferujemy usługi, które przybliżają naszych Klientów do wyznaczonych celów. Rozwiązania te utwierdzają nas w przekonaniu, że czynienie dobra i prowadzenie działalności gospodarczej nie muszą być odrębnymi działaniami. W rzeczywistości, korzystając z tych produktów i usług, nasi Klienci mogą osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się jednocześnie do ogólnobranżowego ruchu na rzecz zmniejszenia ilości odpadów i umożliwienia bardziej przyjaznego dla środowiska zarządzania informacjami w znaczący i wymierny sposób.

Umożliwiamy organizacjom osiągnięcie sukcesu w dziedzinie hybrydowego IT, zapewniając bezpieczne, zgodne z przepisami centra danych z efektywnym dostępem do najlepszych operatorów, dostawców usług IT i w chmurze (usługa dostępna na poziomie globalnym).

Udokumentowane doświadczenie - Od 1951 roku firma Iron Mountain jest zaufanym doradcą dla ponad 225 000 Klientów, w tym 95% z listy Fortune 1000. Najbardziej rygorystycznie nadzorowane organizacje na świecie powierzają nam swoje centra danych od lat 80-tych.

Ograniczanie ryzyka - Zmniejsz ryzyko związane z centrum danych, wybierając usługi kolokacji oferowane przez firmę Iron Mountain. Uzyskaj kompleksowe wsparcie w zakresie zgodności, bezpieczeństwa oraz stabilność firmy będącej na liście S&P 500 REIT posiadającej ponad 1400 oddziałów, w 54 krajach.

Skuteczność operacyjna - Usprawnij transformację cyfrową, korzystając z optymalnego rozwiązania hybrydowego IT - centrów danych Iron Mountain. Łatwy dostęp do dostawców usług w zakresie chmury, telekomunikacji i IT. Ponadto nasze oprogramowanie i zespół specjalistów pozwala na skuteczne, zdalne zarządzanie.

Zrównoważone centra danych

Obiekty kolokacyjne Iron Mountain są zasilane w 100% energią odnawialną i mają niski współczynnik PUE. Dążymy do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko i wspieramy naszych klientów w realizacji tego samego celu.

green data centers

Niezależnie od wielkości i branży, w której działa Twoja firma, potrzebujesz bezpiecznych procedur pozbywania się wycofanych z użytku i niedziałających urządzeń. Niewłaściwe metody mogą skutkować sankcjami prawnymi, pogorszeniem reputacji marki i ujawnieniem ważnych informacji.

Usługi Iron Mountain® Secure e-Waste and IT Asset Disposal (Secure ITAD) umożliwiają bezpieczne pozbycie się nieużywanych sprzętów IT w sposób przyjazny dla środowiska za pośrednictwem certyfikowanych organizacji partnerskich. Można również zmaksymalizować wartość odzyskiwanych urządzeń dzięki ponownemu wprowadzeniu ich na rynek.

Firma Iron Mountain współpracuje z organizacjami partnerskimi posiadającymi certyfikat e-Stewards lub R2, które przestrzegają najsurowszych wytycznych dotyczących ochrony środowiska i prywatności danych. Klienci mają możliwość odzyskania wartości wycofywanych z użytku urządzeń IT poprzez ich naprawę, usunięcie danych i odsprzedaż po cenie rynkowej. Pozwala to Klientom uczestniczyć w „circular economy” przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu utrzymania i pełnym zachowaniu wymogów bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.Sprzęt można poddać recyklingowi, a my w tej kwestii stosujemy się do najsurowszych wytycznych, w tym przestrzegamy procedur związanych ze składowaniem odpadów i zakazem ich wywozu za granicę.

pile of old computers

BEZPIECZNY RECYKLING SPRZĘTU IT

Usługi bezpiecznego niszczenia Iron Mountain Secure Shredding chronią prywatność Twoich informacji poprzez niszczenie zapisów i dokumentów papierowych, tworzyw sztucznych i nośników danych w sposób efektywny kosztowo, bezpieczny i zgodny z przepisami.Nasze narzędzia online i raporty na żądanie „on demand” obejmujące kluczowe wskaźniki niszczenia, które pomogą zapewnić efektywność i zgodność z przepisami.

  • Zabezpiecz reputację swojej organizacji poprzez bezpieczne niszczenie wrażliwych danych i poufnych dokumentów papierowych.
  • Obniż koszty poprzez niszczenie dokumentów, które nie są już przydatne lub potrzebne.
  • Przestrzegaj przepisów poprzez niszczenie dokumentów zgodnie z przepisami lokalnymi i branżowymi, aby uniknąć kar, grzywny lub postępowania sądowego.
ODPOWIEDZIALNY ZA ŚRODOWISKO

Po bezpiecznym zniszczeniu dokumentów poddajemy cały zniszczony materiał recyklingowi i sporządzamy "Zielony raport", aby wykazać Twój wkład w globalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji.

W firmie Iron Mountain zawsze szukamy sposobów na poprawę świadomości ekologicznej w ramach naszej działalności. Na przykład: jesteśmy dumni z naszego brytyjskiego pudełka Eco Box, wykonanego w 80% z materiałów pochodzących z recyklingu i w 20% z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Jest ono certyfikowane przez Forest Stewardship Council (FSC), grupę, która pracuje nad zapewnieniem, że lasy są właściwie i odpowiedzialnie utrzymywane w celu zaspokojenia potrzeb ekonomicznych, zachowania bioróżnorodności i ochrony gatunków, przy jednoczesnym uwzględnieniu praw do ziemi oraz praw rdzennych społeczności i pracowników.Dodatkowe zasoby

Materiał Premium Arkusze Danych i Broszury Bezpieczny recykling sprzętu IT

Bezpieczny recykling sprzętu IT

Zobacz więcej

Materiał Premium Arkusze Danych i Broszury Likwidacja komputera i innych urządzeń w firmie – co warto wiedzieć?

Likwidacja komputera i innych urządzeń w firmie – co warto wiedzieć?

Zobacz więcej

Materiał Premium Artykuły Ogólne NOWY POMYSŁ NA UTYLIZACJĘ ZASOB&Oacute;W IT.<br />
PUŁAPKI, KT&Oacute;RYCH NALEŻY UNIKAĆ.

NOWY POMYSŁ NA UTYLIZACJĘ ZASOBÓW IT.
PUŁAPKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ.

Zobacz więcej

Materiał Premium Arkusze Danych i Broszury Kasowanie danych z dysku firmowego – jak je trwale usunąć?

Kasowanie danych z dysku firmowego – jak je trwale usunąć?

Zobacz więcej