Przemyśl zrównoważony rozwój swojej organizacji

Sustainability

Przemyśl zrównoważony rozwój swojej organizacji

MOŻLIWE JEST ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

W firmie Iron Mountain staramy się być najbardziej zaufanym partnerem naszych Klientów w zakresie ochrony i generowania wartości z danych w innowacyjny i społecznie odpowiedzialny sposób. Wspólnie stawiamy sobie wyzwania i motywujemy innych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych, które mają pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Klienci oczekują zintegrowanych rozwiązań, które spełniają wymagania szybkości, oszczędności i bezpieczeństwa. Jako partner w zakresie zarządzania informacjami, zaangażowany w społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój, firma Iron Mountain stara się dostarczać usługi, które umożliwiają zarówno naszej organizacji, jak i naszym klientom zarządzanie informacjami w sposób świadomy ekologicznie i odpowiedzialny społecznie. Dzięki temu wspieramy naszych klientów w osiąganiu celów środowiskowych, społecznych oraz dotyczących ładu korporacyjnego (ESG).

Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w swojej organizacji lub odwiedź naszą stronę poświęconą społecznej odpowiedzialności biznesu, aby uzyskać więcej informacji na temat wysiłków firmy Iron Mountain w celu osiągnięcia zerowej emisji netto w przyszłości.


Woman looking in tablet

Zarządzanie zasobami IT w sposób zrównoważony i odpowiedzialny w erze informacji (English)

Field with wind turbines

Jak zmniejszyć emisje pośrednie, aby działania Twojej firmy stały się bardziej przyjazne dla środowiska? (English)

skyscrapers and sky

Sprawdź nasze cele środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG) na lata 2030-2040! (English)

USŁUGI PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Wierzymy, że innowacyjność i uczciwość torują drogę do długoterminowego, zrównoważonego sukcesu i dlatego z przyjemnością oferujemy usługi, które przybliżają naszych Klientów do wyznaczonych celów. Rozwiązania te utwierdzają nas w przekonaniu, że czynienie dobra i prowadzenie działalności gospodarczej nie muszą być odrębnymi działaniami. W rzeczywistości, korzystając z tych produktów i usług, nasi Klienci mogą osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się jednocześnie do ogólnobranżowego ruchu na rzecz zmniejszenia ilości odpadów i umożliwienia bardziej przyjaznego dla środowiska zarządzania informacjami w znaczący i wymierny sposób.

Umożliwiamy organizacjom osiągnięcie sukcesu w dziedzinie hybrydowego IT, zapewniając bezpieczne, zgodne z przepisami centra danych z efektywnym dostępem do najlepszych operatorów, dostawców usług IT i w chmurze (usługa dostępna na poziomie globalnym).

Udokumentowane doświadczenie - Od 1951 roku firma Iron Mountain jest zaufanym doradcą dla ponad 225 000 Klientów, w tym 95% z listy Fortune 1000. Najbardziej rygorystycznie nadzorowane organizacje na świecie powierzają nam swoje centra danych od lat 80-tych.

Ograniczanie ryzyka - Zmniejsz ryzyko związane z centrum danych, wybierając usługi kolokacji oferowane przez firmę Iron Mountain. Uzyskaj kompleksowe wsparcie w zakresie zgodności, bezpieczeństwa oraz stabilność firmy będącej na liście S&P 500 REIT posiadającej ponad 1400 oddziałów, w 54 krajach.

Skuteczność operacyjna - Usprawnij transformację cyfrową, korzystając z optymalnego rozwiązania hybrydowego IT - centrów danych Iron Mountain. Łatwy dostęp do dostawców usług w zakresie chmury, telekomunikacji i IT. Ponadto nasze oprogramowanie i zespół specjalistów pozwala na skuteczne, zdalne zarządzanie.

Zrównoważone centra danych

Obiekty kolokacyjne Iron Mountain są zasilane w 100% energią odnawialną i mają niski współczynnik PUE. Dążymy do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko i wspieramy naszych klientów w realizacji tego samego celu.

green data centers

Niezależnie od wielkości i branży, w której działa Twoja firma, potrzebujesz bezpiecznych procedur pozbywania się wycofanych z użytku i niedziałających urządzeń. Niewłaściwe metody mogą skutkować sankcjami prawnymi, pogorszeniem reputacji marki i ujawnieniem ważnych informacji.

Usługi Iron Mountain® Secure e-Waste and IT Asset Disposal (Secure ITAD) umożliwiają bezpieczne pozbycie się nieużywanych sprzętów IT w sposób przyjazny dla środowiska za pośrednictwem certyfikowanych organizacji partnerskich. Można również zmaksymalizować wartość odzyskiwanych urządzeń dzięki ponownemu wprowadzeniu ich na rynek.

Firma Iron Mountain współpracuje z organizacjami partnerskimi posiadającymi certyfikat e-Stewards lub R2, które przestrzegają najsurowszych wytycznych dotyczących ochrony środowiska i prywatności danych. Klienci mają możliwość odzyskania wartości wycofywanych z użytku urządzeń IT poprzez ich naprawę, usunięcie danych i odsprzedaż po cenie rynkowej. Pozwala to Klientom uczestniczyć w „circular economy” przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu utrzymania i pełnym zachowaniu wymogów bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.Sprzęt można poddać recyklingowi, a my w tej kwestii stosujemy się do najsurowszych wytycznych, w tym przestrzegamy procedur związanych ze składowaniem odpadów i zakazem ich wywozu za granicę.

pile of old computers

BEZPIECZNY RECYKLING SPRZĘTU IT

Usługi bezpiecznego niszczenia Iron Mountain Secure Shredding chronią prywatność Twoich informacji poprzez niszczenie zapisów i dokumentów papierowych, tworzyw sztucznych i nośników danych w sposób efektywny kosztowo, bezpieczny i zgodny z przepisami.Nasze narzędzia online i raporty na żądanie „on demand” obejmujące kluczowe wskaźniki niszczenia, które pomogą zapewnić efektywność i zgodność z przepisami.

  • Zabezpiecz reputację swojej organizacji poprzez bezpieczne niszczenie wrażliwych danych i poufnych dokumentów papierowych.
  • Obniż koszty poprzez niszczenie dokumentów, które nie są już przydatne lub potrzebne.
  • Przestrzegaj przepisów poprzez niszczenie dokumentów zgodnie z przepisami lokalnymi i branżowymi, aby uniknąć kar, grzywny lub postępowania sądowego.
ODPOWIEDZIALNY ZA ŚRODOWISKO

Po bezpiecznym zniszczeniu dokumentów poddajemy cały zniszczony materiał recyklingowi i sporządzamy "Zielony raport", aby wykazać Twój wkład w globalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji.

W firmie Iron Mountain zawsze szukamy sposobów na poprawę świadomości ekologicznej w ramach naszej działalności. Na przykład: jesteśmy dumni z naszego brytyjskiego pudełka Eco Box, wykonanego w 80% z materiałów pochodzących z recyklingu i w 20% z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Jest ono certyfikowane przez Forest Stewardship Council (FSC), grupę, która pracuje nad zapewnieniem, że lasy są właściwie i odpowiedzialnie utrzymywane w celu zaspokojenia potrzeb ekonomicznych, zachowania bioróżnorodności i ochrony gatunków, przy jednoczesnym uwzględnieniu praw do ziemi oraz praw rdzennych społeczności i pracowników.Dodatkowe zasoby

Zawartość Premium Arkusze Danych i Broszury Bezpieczny recykling sprzętu IT

Bezpieczny recykling sprzętu IT

Zobacz więcej

Zawartość Premium Arkusze Danych i Broszury Likwidacja komputera i innych urządzeń w firmie – co warto wiedzieć?

Likwidacja komputera i innych urządzeń w firmie – co warto wiedzieć?

Zobacz więcej

Zawartość Premium Artykuły Ogólne Nowy Pomysł Na Utylizację Zasobów It Pułapki, Których Należy Unikać

Nowy Pomysł Na Utylizację Zasobów It Pułapki, Których Należy Unikać

Zobacz więcej

Zawartość Premium Arkusze Danych i Broszury Kasowanie danych z dysku firmowego – jak je trwale usunąć?

Kasowanie danych z dysku firmowego – jak je trwale usunąć?

Zobacz więcej