10 gode tips til sikker resirkulering og kassering av elektronisk avfall

Whitepaper

De beste tipsene for å bygge en sikker og bærekraftig ITAD-strategi i samsvar med alle forskrifter.

30. mai 202212 minutter
 10 Top Tips For The Secure Disposal Of IT And Media Assets

Er det på tide å revurdere ITAD-strategien din?

Når man kjøper og implementerer ny teknologi, er det siste man tenker på hva som skjer når det ikke skal brukes lenger. Men som følge av det økende presset fra offentligheten på bedrifter om å revurdere hvordan de håndterer elektronisk avfall, må IT-eksperter nå tenke nøye gjennom hvordan de skal kassere eller resirkulere elektronikkavfall. I tillegg til hvordan e-avfall påvirker miljøet, må de også tenke på balansen mellom å opprettholde dataintegritet og kostnadene det medfører. Her er 10 punkter man bør tenke på når man skal kassere utgått IT-utstyr:

1. Tenk på slutten først

Veldig få organisasjoner inkluderer kassering i de totale kostnadene for implementering av nytt data- og medieutstyr. Når man tar hensyn til kostnadene ved å sørge for at man følger alle forskrifter og oppnår en fullstendig datarensing , kan det bli nesten like dyrt å kvitte seg med gammelt utstyr som å kjøpe nytt. Ved å tenke på slutten til å begynne med, får du bedre oversikt over de langsiktige kostnadene, samtidig som du får mange muligheter til å optimalisere ITAD-strategien din.

2. Husk risikoene

Utgått IT- og medieutstyr inneholder særdeles sensitiv informasjon som enkelt kan gjenopprettes hvis det ikke slettes på en sikker måte. Dette kan føre til brudd på GDPR og andre personvernlover, i tillegg til at det kan skade merkets og bedriftens omdømme. Risikoene bør identifiseres og håndteres gjennom hele IT-utstyrets levetid, ikke bare i begynnelsen.

3. Implementer sikre itad-retningslinjer

Uten en oppdatert policy som er tilpasset aktuelle forretningsprosesser, vil kassering av gammelt IT- eller medieutstyr mangle standardiseringenden trenger for å sikre en bærekraftig, sikker og konsekvent prosess. Retningslinjene bør dekke sikkerhet, lagring og logistikk, og den bør navngi alle leverandørene. Retningslinjene gjør det også mulig å generere rapporter om resultatene. Alle som har ansvaret for å administrere og spore ITAD må være tilstrekkelig informert.

4. Søk relevant kunnskap

Avhengig av størrelsen og egenskapene til organisasjonen din, vil ikke alle ITAD-leverandører kunne møte kapasitetkravene deres. Du trenger også en partner som kjenner til lokal lovgivning for dataintegritet og sikkerhet, og som kan jobbe med den mengden og typen enheter du skal pensjonere. Dette kan være spesielt utfordrende for etablerte bedrifter med utgåtte medier som ikke lenger har bred støtte.

5. Slett data på en sikker måte

Det holder ikke å formatere og tilbakestille enhetene til fabrikkinnstillinger for å slette data, ettersom de enkelt kan gjenopprettes med spesialprogramvare. Inkluder en prosess for datasletting som er i samsvar med bransjestandarder som DoD 5220.22-m og NIST 800-88. Det er viktig å tenke utover magnetiske medier, og håndtere de unike sikkerhetsutfordringene som følger med å rense andre typer digitale lagringsplasser, som SSD-er. Av samme grunn er heller ikke makulering nok for å rense en tape med media.

6. Gi de ansatte opplæring

Dårlig informerte ansatte er det svakeste leddet i enhver informasjonssikkerhetsstrategi, og ITAD er intet unntak. Du må sørge for at alt utgått utstyr som inneholder data ikke kan identifiseres med din organisasjon og dine kunder, og (viktigst av alt) at det ikke ender opp på feil sted. Alle ansatte og partnere må være klar over retningslinjene deres og forstå hvorfor og hvordan brukt IT- og medieutstyr skal kasseres på en sikker måte.

7. Støtt den sirkulære økonomien

Hvis enheten har gjennomgått en komplett rensing, og man har mottatt bevis på dette i form av et destruksjonsbevis, kan enheten videreselges på en trygg måte. Videresalg og gjenbruk av gammelt IT-utstyr koster mindre enn å resirkulere det, men du bør være forsiktig med å låse deg til én leverandør gjennom et innbytteprogram. Ved å velge en leverandør som lar deg gjenvinne noe av pengeverdien til utgått utstyr, kan du også veie opp for noen av kostnadene knyttet til kassering.

8. Spor utstyret ditt

Sporing av IT-utstyr og håndtering av livssyklusen bør starte i det samme øyeblikket enheten som inneholder data havner i selskapets besittelse. Når man sender gjenstander til destruksjon et annet sted, er det viktig å merke og spore hver individuelle enhet med en unik strekkode og dedikert transport. ITAD-partneren din kan også gjøre dette for deg med fullstendig gjennomsiktighet og rapportering gjennom hele prosessen.

9. Tenk utover resirkulering

Ettersom elektronisk avfall blir et stadig økende problem, er det ikke nok å kun fokusere på gjenvinning av elektronisk avfall. Ikke nok med at resirkulering av elektronikk bruker mye energi i seg selv – det når til slutt et punkt hvor det ikke gir noen særlig gevinst. Du bør i stedet fokusere på å slutte sirkelen for å støtte en sirkulær økonomi, og prioritere gjenbruk foran reproduksjon, resirkulering eller kassering.

10. Velg riktig partner

Resirkulering og kassering av utgått IT- og medieutstyr bør håndteres av en pålitelig partner. Dette sikrer samsvar med reguleringer som WEEE, ROHAS og ISO 270001. Riktig leverandør hjelper deg med å oppfylle bedriftens samfunnsansvar (CSR), og veie opp for kostnadene knyttet til disponering ved å støtte en sirkulær økonomi. Noen partnere kan også hjelpe deg med å håndtere utrullingen av nye systemer, og tilby full støtte gjennom hele teknologiens livssyklus.

Elevate the power of your work

Få en GRATIS konsultasjon i dag!

Slik kommer du i gang