Slik påvirker digitalisering miljøavtrykket til bedrifter innen helse og livsvitenskap

Whitepaper

Her kan du lære mer om hvordan digitalisering påvirker miljøavtrykket til bedrifter innen helse og livsvitenskap, og miljøbetydningen av e-avfall.

24. november 202112 minutter
The Environmental Impact of Digital Technology

Målet om null avfall (zero waste) er bygget på ideen om at vi kan eliminere behovet for landbaserte deponier. For at dette skal kunne skje, er det viktig at helseorganisasjoner eliminerer avfall i systemet ved å redusere forbruk og resirkulere og gjenbruke der det er mulig. Konseptet om null avfall er egentlig mye mer komplisert. Man er nødt til å tenke nytt om den nåværende lineære økonomien og dens underliggende strømninger. Dette hjelper oss med å skape en helt sirkulær økonomi som, i likhet med naturen, sørger for at hvert råmateriale gjenbrukes og gjenopptas i en kontinuerlig og sirkulær livssyklus.

Innen helsesektoren er det spesielt vanskelig å oppnå null avfall ettersom det oppstår mye forskjellig medisinsk og farmasøytisk avfall. Her finner du alt fra hverdagslige papir- og plastprodukter til potensielt skadelige materialer som brukte sprøyter, skitne bandasjer, utgåtte medisiner og kjemikalier. De gode nyhetene er at helseorganisasjoner blir mer og mer avanserte og sofistikerte i håndteringen av disse avfallsstrømmene for å redusere de negative effektene på miljøet. De dårlige nyhetene er at mens vi fokuserer på de eksisterende avfallstypene, skaper den digitale transformasjonen i bransjen nye typer.

Samtidig som mange industrier jobber med initiativer innen null avfall, opplever selskaper innen helse og livsvitenskap et press for å skape resultater gjennom digital innovasjon. Dessverre skaper denne digitale innsatsen en annen type avfall, kalt «e-avfall». I 2019 ble det generert 54 millioner tonn med e-avfall på verdensbasis. Akkurat nå er det vanskelig å si nøyaktig hvor mye e-avfall helsesektoren genererer, men det er ikke vanskelig å se for seg effekten.

E-avfall er en bred kategori som inkluderer datamaskindeler, mobiltelefoner, nettbrett, printere, medisinske apparater, bildeutstyr og mye mer. Og det er før vi regner med «Tingenes internett» (IoT). Det finnes ingen steder innenfor helsesektoren der spørsmålet om slikt avfall er mer presserende enn innenfor IoT. Ifølge Frost & Sullivan har man estimert at det i 2020 fantes opptil 30 milliarder tilkoblede maskiner og medisinske enheter innenfor helsesektorens økosystem.

Med bakgrunn i det vi nå vet om hvordan e-avfall påvirker miljøet og menneskers helse, må vi begynne å prioritere e-avfall som en avfallstype vi må håndtere proaktivt og på en bærekraftig måte.

SLIK PÅVIRKER E-AVFALL PLANETEN OG MENNESKERS HELSE

Mange giftige kjemiske elementer og komponenter har tilknytning til e-avfall. For oss mennesker kan overdreven eksponering for dette føre til alvorlige helseproblemer. Nivået debatteres i takt med forskningen, men bransjen anerkjenner at det er en sammenheng. Når det gjelder miljøet, må vi ta hensyn til både produksjon og kassering. På produksjonssiden:

> Produksjon av disse enhetene, som gjerne fornyes ofte, i så stor skala resulterer i økt forbruk av våre begrensede naturressurser.

> E-avfall inneholder ofte materialer som kobber, jern, gull, sølv og platina. Når disse gjenstandene kastes på søppelfyllingen eller brennes i stedet for å gå til resirkulering, kaster man samtidig bort dyrebare metaller.

Last ned dokumentet for å lese hele teksten på engelsk.

Elevate the power of your work

Få en GRATIS konsultasjon i dag!

Slik kommer du i gang