Utforsk våre tjenester

Iron Mountain InSights

Iron Mountain InSight

Gjør en data-utvinning for å avdekke nye inntektsmuligheter og kostnadsbesparelser ved å kombinere vår ekspertise med Google Clouds maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (AI).
Document imaging- A concept image of person using a tablet

Digitale løsninger

Gjør mer med digitalisering og automatisering.
Workflow automation-Person using touchscreen concept

Automatisering av arbeidsflyt

Automatiser arbeidsflytene for kundefordringer, kontrakter, HR og digitale postløsninger, samtidig som du reduserer IT-byrden og muliggjør raskere behandling og økt nøyaktighet.
Blue icon of a mobile phone

Online kundeportal

Effektive søk i arkivet
Blue icon of a globe

60 + land

Iron Mountain finnes over hele verden
Blue icon of a group of three people

24 000 medarbeidere

Beskytter din informasjon
Blue icons of two hands doing a handshake

95% av Fortune 1000

Stoler på Iron Mountain
News- A woman writing

Nyheter

Pressemeldinger og mer