5 grunner til å automatisere prosessene dine

Blogger og artikler

Automatisering av prosesser effektiviserer bedriftens arbeidsflyt og sikrer kvaliteten på leveransene dine. Les mer om fordelene med automatisering her!

20. juli 20227 minutter
Automate your processes

Har bedriften din mange enkle rutineoppgaver som personalet må bruke unødvendig tid på hver eneste dag? Havner den digitale informasjonen din på ulike steder, noe som gjør det vanskelig å finne det du trenger, særlig i disse tider med økt fjernarbeid?

Med Iron Mountain-tjenesten Workflow Automation System kan du automatisere prosessene dine og dermed strømlinjeforme arbeidsflyten. Dette resulterer blant annet i at du sparer tid og reduserer kostnader, og at personalet kan fokusere på mer lønnsomme oppgaver. Her gir vi deg fem grunner til hvorfor du bør investere i automatisering av arbeidsflyten og hvilke fordeler dette kan gi bedriften din!

1. Du sparer tid

En klar fordel med å automatisere oppgaver er tiden det sparer. En maskin gjør mange oppgaver mye raskere enn vi mennesker kan gjøre, noe som betyr at du kan redusere ledetidene dine. Ved å automatisere arbeidsflyten og la maskiner håndtere deler av prosessene dine, kan personalet i stedet fokusere på kjernevirksomheten. Dette bidrar til raskere prosesser og dermed økt lønnsomhet i bedriften. Du får også mer tid til å bedrive mer business.

2. Du minimerer risikoen for menneskelige feil

Når du håndterer store datamengder manuelt, er det en risiko for menneskelige feil, noe som er naturlig, men som kan bli en kostbar affære. En ekstra null som plutselig dukker opp et sted kan få store og skadelige konsekvenser. Automatisering av prosesser reduserer risikoen for at noe går galt og reduserer risikoen for kostbare feil.

3. Du følger alltid de samme retningslinjene

Et ganske vanlig problem på mange arbeidsplasser er at alle i personalet gjør de samme oppgavene på ulike måter. Dette kan bety at du ikke kan garantere samme kvalitet på leveransene og produktene dine, noe som kan føre til misfornøyde kunder. Når noen av oppgavene er automatiserte, vet du med sikkerhet at de gjøres på nøyaktig samme måte og at resultatet alltid blir det samme.

4. Du får glade medarbeidere

Glade og fornøyde medarbeidere er en hjørnestein for at virksomheten skal fungere, og at du alltid kan oppnå best mulige resultater. Ved å automatisere prosesser og la maskiner håndtere kjedelige monotone oppgaver, kan personalet i stedet fokusere på ferdighetsutviklede oppgaver som de brenner for. Dette resulterer i at du får fornøyde medarbeidere som trives på arbeidsplassen sin og som ønsker å bli der lenge.

5. Du samler alt på ett sted

En fordel med å la oss i Iron Mountain automatisere prosessene dine er at vi sørger for at all den digitale informasjonen din samles på ett sted. Du og kollegaene dine får enkel tilgang til informasjonen og dokumentene du trenger uansett hvor i verden du befinner deg. Dette gjør det lettere, spesielt i disse tider hvor fjernarbeid er en stor del av hverdagen vår.

Workflow Automation System Med Iron Mountain

Hos Iron Mountain kan vi hjelpe bedriften din med å automatisere arbeidsflyten på følgende områder:

  • Automatisering av HR-prosesser
  • Automatisering av leverandørfakturaer
  • Automatisert kontraktstyring
  • Automatisering av saksbehandling
  • Digital arkivering

Vi sørger for at all informasjonen din koordineres digitalt og alltid lagres med høyeste sikkerhet. Du velger selv hvem som skal være autorisert for hvilke dokumenter og kan deretter raskt og enkelt dele med de som trenger informasjonen. Når flere av oppgavene dine gjøres med automatisering, åpner du for nye og spennende forretninger, og en gunstig fremtid for bedriften med økt lønnsomhet. Automatisering er fremtiden og et viktig skritt å ta for mange bedrifter!

Kontakt oss på Iron Mountain allerede i dag for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe bedriften din med å automatisere arbeidsflyten!

Elevate the power of your work

Få en GRATIS konsultasjon i dag!

Slik kommer du i gang