Østerriksk sykehus digitaliserer pasientjournaler for raskere og mer effektiv håndtering

Kundereferanser

Her kan du lese om hvordan digitalisering av pasientjournaler løste utfordringer med tungvinte papirjournaler og manuelle prosesser på et sykehus i Østerrike.

18. november 20218 minutter
Female doctor working on laptop

ØSTERRIKSK SYKEHUS DIGITALISERER PASIENTJOURNALER

«I vår avdeling var det stor aksept fra begynnelsen av.»

Gertrude Eggl, Head of Transcription Services and Archives, Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf, Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH

RESULTAT

Profesjonelle helsearbeidere får sikker tilgang til pasientjournaler gjennom HIS (hospital information system), når som helst, hvor som helst. Det er mindre risiko for at journaler blir ødelagt eller feilplassert. Når det originale dokumentet – som før måtte oppbevares i opptil 30 år – har blitt skannet, kan det trygt makuleres. Dette reduserer administrasjonstid og kostnader.

UTFORDRING

Med et mål om å forbedre tilgangen til medisinske journaler, ville Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH erstatte papirdokumenter, ressurskrevende prosesser og overfylte arkiver med en mer pålitelig og effektiv digital tjeneste.

LØSNING

Iron Mountain® leverte en one-stop-tjeneste for administrasjon av pasientinformasjon gjennom hele livsløpet, med en løsning for hele prosessen fra innsamling, transportering og digitalisering til makulering.

ADMINISTRASJON AV PASIENTINFORMASJON PÅ FEM KLINIKKER OG ÅTTE STEDER

«Når en fil var klar for arkivering, måtte den limes og stemples. Hver gang den skulle hentes frem igjen måtte den separeres igjen, uten å skade innholdet, og deretter forsegles og legges på plass igjen.»

Gertrude Eggl, Head of Transcription Services and Archives, Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf, Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH

UTFORDRINGER MED PAPIRJOURNALER OG MANUELLE PROSESSER

Inefficient archives

Med arkiver fordelt på fem klinikker og åtte steder i Østerrike, leverer Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (OOG) omfattende tjenester med behandling av pasienter både på og utenfor sykehuset. En vellykket behandling er avhengig av rask og komplett fremhenting av testresultater sammen med medisinsk transkripsjon og arkivering, slik at pasientjournalen er oppdatert og tilgjengelig med de nyeste notatene fra leger og terapeuter. For å optimalisere informasjonshåndteringen begynte OÖG tidlig med digitale journaler. For nesten 20 år siden var ting veldig annerledes.

«Alt ble oppbevart i papirform, fordelt på ulike lagerrom», sier Gertrude Eggl, head of Transcription Services and Archives at Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (PEK) Kirchdorf, som også er koordinator av alle transkripsjonstjenester og arkiver på Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH.

OVERFYLTE ARKIVER

Ifølge østerriksk lov er OÖG lovpålagt å oppbevare pasientjournaler i opptil 30 år, noe som la ytterligere press på allerede fulle arkiver. Bevaring av informasjonen for framtiden var en annen bekymring.

Last ned dokumentet for å lese hele denne teksten på engelsk.

Elevate the power of your work

Få en GRATIS konsultasjon i dag!

Slik kommer du i gang