AUTOMATISERT ARBEIDSFLYT

Iron Mountain tilbyr effektive dokumenthåndteringssystemer som bistår din bedrift med å automatisere kompliserte prosesser og forenkle informasjonsflyten. Få all informasjon samlet på ett sted, og strukturêr jobbhverdagen med AI og maskinlæring.

Workflow Automation- A person looking at a futuristic screen

AUTOMATISERT ARBEIDSFLYT

Iron Mountain tilbyr effektive dokumenthåndteringssystemer som bistår din bedrift med å automatisere kompliserte prosesser og forenkle informasjonsflyten. Få all informasjon samlet på ett sted, og strukturêr jobbhverdagen med AI og maskinlæring.

 1. Hjem
 2. Workflow Automation

Automatiserer arbeidsflyten med et godt dokumenthåndteringssystem

Iron Mountains Workflow Content Management System hjelper din bedrift eller organisasjon fram til en bedre arbeidsflyt og mer effektive forretningsprosesser. Våre Enterprise Content Management (ECM)-løsninger skreddersys for hver enkelt kunde, og integreres med bedriftens øvrige systemer. Iron Mountain er et verdensomspennende selskap som jobber med store selskaper og myndigheter verden over, og vi har ansatte og systemer med ekspertise og kapasitet til å bistå alt fra mindre bedrifter til stat og kommune.

Saksbehandingssystemer forenkler jobbhverdagen betraktelig

Er du på jakt etter et nytt digitalt dokument- og saksbehandlingssystem som samler all informasjon og alle prosesser på ett sted? Med våre saksbehandlingssystemer kan du samle, lagre, håndtere og dele all informasjonen fra en og samme plattform. Unngå å bruke verdifull tid på å lete opp informasjon på flere steder, og frigi tid som dine medarbeidere kan bruke til å konsentrere seg om kjernevirksomheten. Hvis du leter etter systemer og metoder for å effektivisere HR-avdelingen, gjøre kundebehandlingen mer effektiv, automatisere fakturering, få bedre flyt i hverdagen med automatisert saksbehandling eller rett og slett få noen til å ta seg av posten som må skannes og leveres til rett person, så har Iron Mountain en løsning for deg.

Workflow automation - people looking at documents

Med våre systemer vil du kunne:

 • Finne rett informasjon enkelt og raskt, uansett hvor den er lagret
 • Effektivisere arbeidsflyten
 • Få gjort mer på kortere tid
 • Sikre at informasjonen følger lover og regler, og kun kan deles med autoriserte personer
 • Automatisere sentrale forretningsprosesser og generell arbeidsflyt
 • Få bedre informasjonsstyring
 • Automatisere arbeidsflyten for signeringer, avtalehåndtering, saksbehandling, HR-dokumenter m.m.
 • Få en trygg og sikker informasjonslagring med datakryptering og kontroll med hvem som får tilgang på informasjonen, avhengig av rolle, grupper, prosjekter, dokumenttype o.l.
 • Få tilgang til informasjonen hvor som helst, fra f.eks. mobil og hjemmekontor

En brukervennlig ECM-plattform som strukturerer og automatiserer Big Data

Iron Mountains ECM-systemer vil effektivt forbedre kundeopplevelsen ved å frigjøre tid til kundebehandling, framfor å bruke verdifull tid til å lete etter informasjon. I tillegg hjelper systemene til med å automatisere og kombinere prosessene samt analysere og strukturere informasjon som befinner seg på flere steder, samtidig som du sikrer at prosessene holder seg til gjeldende bestemmelser og regelverk. Du vil minimere sjansene for å miste data og viktig informasjon underveis. Det å kunne håndtere all informasjonen i en sikker, skybasert løsning gjør at oppgaver kan løses underveis og med en gang. Dette skaper en bedre flyt i arbeidshverdagen, og medfører at viktige oppgaver ikke blir satt på vent. Disse fordelene gjenspeiler seg i mer harmoniske arbeidsdager samt kunder som får løst utfordringene sine raskere.

Hvem kan dra nytte av våre Workflow Automation-systemer?

Blue icon of money

Økonomiavdelingen

Når alle fakturaer er tilgjengelig digitalt, blir håndteringen raskere og bedriftens tall kommer alltid til å være oppdaterte.

Blue icon of a computer screen with files

Juridisk avdeling

Bedriften vil kunne korte ned på tiden det tar å ta en beslutning, eller inkludere nye team i organisasjonen, når avtaler og andre viktige dokumenter er tilgjengelige i en ECM-løsning.

Blue icon of a signed legal document with a pencil next to it

Markeds- og salgsavdelingen

Mer effektiv arbeidsflyt hvor informasjonen er aktuell og tilgjengelig for rett person gir deg muligheten til å respondere til kunder raskere enn konkurrentene, noe som igjen genererer salg.

A blue analytics icon with a chart showing growth

HR-avdelingen

Jobbsøknader, kontrakter, introduksjon og bedriftsinformasjon som skal deles med andre i firmaet vil være lett tilgjengelig og søkbar.

LEARN HOW Workflow Automation™ powered by Hyland CAN HELP YOUR BUSINESS

Automatisering av HR-prosesser

Iron Mountain tilbyr prosessautomatisering for HR, det betyr at du blant annet kan oppbevare informasjon på et trygt sted som enkelt kan deles med rett person – når og hvor som helst. Ved å automatisere administrative og repetitive arbeidsoppgaver ved hjelp av RPA, frigjøres tid innad i bedriften til å fokusere på verdiskapende arbeid.

Automatisering av fakturering

Det å kutte ned på papirarbeidet innen fakturering og innkjøpsordre er en god metode for å effektivisere tidkrevende prosesser. Ved å automatisere disse prosessene blir alle dokumenter sporbare, og du vil få et komplett bilde via et instrumentpanel med mulighet til å legge inn kommentarer. Du kan begrense tilgangen til informasjonen og sørge for at risikoen for manuelle feil minimeres. Hvis organisasjonen eller bedriften velger å benytte seg av automatisert fakturering, vil tiden det tar fra mottatt faktura til betaling på samme tid bli kortere, og det blir enklere å finne avvikende fakturaer.

Automatisering av kontraktssystem

Med vårt system for avtale- og kontraktstyring vil du kunne automatisere prosessene og få full kontroll på bedriften eller organisasjonens kontrakter og avtaler gjennom hele livssyklusen fra opprettelse til signatur, og videre til eventuell oppsigelse eller makulering. Du får muligheten til å sentralisere håndteringen av alle kontrakter, og vil enkelt kunne regulere hvem som får tilgang til informasjonen. Vårt system gjør det enkelt å spore hva som er endret og av hvem, og du kan i tillegg sende ut påminnelser ved behov for fornying av avtalen. Automatisert kontraktstyring gir deg mer effektive forretningsprosesser.

Automatisering av saksbehandling

Få kontroll på hele saksbehandlingsprosessen med automatisering. Opprett en sak i systemet, og du kan enkelt kommunisere med kundene dine eller med for eksempel søkere eller pasienter. Med vårt system oppnår du full sporbarhet og kontroll over saksbehandlingen. All administrasjon vil kunne lene seg på denne løsningen og effektivisere arbeidsprosessene.

Digital posthåndtering

Med Iron Mountains system for digital posthåndtering kan du enkelt og raskt håndtere bedriften eller organisasjonens innkommende post fra hvor som helst. For mange bedrifter er det en utfordring at post blir sendt til hovedkontoret, men ikke nødvendigvis ender hos rett person. Vi i Iron Mountain kan ta imot fysisk post, åpne den, skanne den og gjøre den tilgjengelig i deres digitale system. Våre medarbeidere har gjennomgått en omfattende sikkerhetssjekk og kan betros konfidensielle opplysninger. Dette gjør at bedriften eller organisasjonen kan føle seg helt trygge på at all post kommer fram til rett person.

Sikker og pålitelig dokumenthåndtering

Iron Mountain har kunder over hele verden, fra private aktører til myndigheter, som hver dag betror oss med sine verdier – både fysisk og digitalt. Når du benytter deg av våre tjenester, kan du føle deg helt trygg på at tjenestene både er offentlig godkjente og i tråd med de høyeste internasjonale sikkerhetsstandarder.

Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter, og start prosessen mot en mer effektiv dokumenthåndtering.

Book et møte i dag!

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer
business women

KONTAKT IRON MOUNTAIN

Du kan kontakte vår kundeservice som hjelper deg med de raskeste svarene på spørsmål og problemer