Rozwiązania w zakresie zarządzania informacjami w dziedzinie nauk przyrodniczych

Chroń, przechowuj i zarządzaj informacjami podczas całego cyklu ich życia.
Przyśpiesz transformację cyfrową i przearanżuj miejsce pracy.
Zmniejsz ryzyko i aktywuj zarządzanie informacjami w całym przedsiębiorstwie.
life-science-banner-woman-holding-dna-structure

Rozwiązania w zakresie zarządzania informacjami w dziedzinie nauk przyrodniczych

Chroń, przechowuj i zarządzaj informacjami podczas całego cyklu ich życia.
Przyśpiesz transformację cyfrową i przearanżuj miejsce pracy.
Zmniejsz ryzyko i aktywuj zarządzanie informacjami w całym przedsiębiorstwie.

Uzyskiwanie informacji strategicznych dzięki zaufanym i sprawdzonym rozwiązaniom

Bezprecedensowe zmiany globalne napędzają większe innowacje, wykładniczy wzrost danych klinicznych i badań przyspieszyły transformację cyfrową w całym sektorze nauk przyrodniczych. Informacje i dane oraz generowanie z nich większej wartości stały się kluczowe dla sukcesu organizacji.

Ochrona i zarządzanie informacjami podczas całego cyklu ich życia w wysoce uregulowanym, bardzo konkurencyjnym i szybko zmieniającym się środowisku wymaga partnera, który rozumie złożoność tego sektora.

Umożliwienie transformacji opartej na danych

Niezależnie od tego, czy jesteś firmą farmaceutyczną, medyczno-technologiczną, biotechnologiczną, produkującą wyroby medyczne, czy też laboratorium klinicznym lub badawczym, kompleksowe rozwiązania Iron Mountain pomogą Ci zwiększyć wydajność w zakresie transformacji klinicznej, finansowej i operacyjnej. Wspieramy organizacje w:

  • wdrożeniu programu zarządzania informacjami od przechowywania do zarządzania danymi w celu zmniejszenia kosztów,
  • uzyskaniu lepszego wglądu w dane podczas cyfrowej transformacji i centralizacji informacji,
  • przestrzeganiu regulacji związanych z prywatnością i osiąganiu zgodności z przepisami (compliance).
rethink-sustainability-trees

Zrównoważony rozwój w sektorze nauk przyrodniczych

W JAKI SPOSÓB NASZE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH DOSTARCZAJĄ DODATKOWEJ WARTOŚCI

Jako pionier innowacji, Twoja organizacja w znacznym stopniu bazuje na danych, aby rozwiązywać trudne problemy, a jednocześnie czerpać większe korzyści. Ponieważ sektor staje się coraz bardziej konkurencyjny, produktywność badawczo-rozwojowa i współpraca stają się coraz bardziej istotne, a transformacja cyfrowa to nadal główny priorytet. Iron Mountain jako Twój zaufany partner może wesprzeć Twoją firmę w:

  • umożliwieniu szybkiego, bezpiecznego dostępu do informacji, dzięki uwolnieniu pracowników z nadmiernej ilości dokumentów papierowych przy równoczesnym wprowadzeniu bardziej cyfrowej pracy za pomocą naszych usług digitalizacji,
  • optymalizacji procesów biznesowych dzięki większej automatyzacji workflow i przyspieszonemu przetwarzaniu zamówień dzięki inteligentnej platformie usług treści InSight,
  • spełnieniu stale rosnących wymagań dotyczących przechowywania i strategii migracji do chmury dzięki naszym usługom zarządzania danymi,
  • identyfikacji i klasyfikacji informacji oraz określenia, jakie informacje należy zachować lub zniszczyć w celu wyeliminowania zbędnych kosztów i ryzyka.
life-sciences-digital-solutions

W całym sektorze nauk przyrodniczych dokonuje się coraz więcej inwestycji w czynniki wzrostu, takie jak badania i innowacje, przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków kapitałowych. Na sektor ten wpływają przede wszystkim fuzje i przejęcia. PwC przewiduje znaczne inwestycje w optymalizację portfela.

Zarządzanie aktywami i danymi powinno bazować na przezorności, nie na spóźnionej refleksji, gdy mamy do czynienia ze złożonością fuzji i przejęć. Usługi Iron Mountain mogą pomóc:

  • skonsolidować Twoje nieruchomości za pomocą projektów mających na celu transformację miejsca pracy , aby zapewnić ciągłość biznesową dzięki naszemu programowi Clean Start,
  • wykorzystać przechowywanie i zarządzanie dokumentacją, aby sprawować kontrolę nad informacją oraz chronić dokumenty podczas całego cyklu ich życia – włączając w to notatniki laboratoryjne, dokumentację historii projektu/urządzenia, dane produkcyjne oraz inną własność intelektualną,
  • osiągnąć sukces w zakresie hybrydowego IT dzięki bezpiecznym, działającym zgodnie z przepisami Centrom Danych, które mogą zwiększyć wydajność operacyjną i ograniczyć ryzyko.
life-sciences-data-consolidation

Zachowaj zgodność z przepisami (compliance) korzystając z naszych usług doradczych w zakresie zarządzania informacją, w celu wdrożenia udokumentowanych i łatwych do wyegzekwowania zasad mających zastosowanie do różnego rodzaju informacji w całej Twojej firmie.

Iron Mountain pomaga organizacjom:

life-sciences-information-governance


Zrównoważony rozwój w sektorze nauk przyrodniczych

Sustainability


Zrównoważony rozwój w sektorze nauk przyrodniczych

Każdego roku generowanych jest 50 milionów ton zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego, a tylko 20% poddawanych jest recyklingowi – z czego większość generowana jest w sektorze nauk przyrodniczych.

Przedsiębiorstwa z branży nauk przyrodniczych są wysoce proaktywne, jeśli chodzi o świadomość środowiskową i inicjatywy ekologiczne ukierunkowane na działania w zakresie recyklingu fizycznego i ponownego wykorzystania. Jednakże nowe podejścia w naukach przyrodniczych, takie jak wykorzystanie modeli wirtualnych do przewidywania wyników lub przeprowadzanie analiz przy mniejszej ilości odpadów fizycznych, mogą wiele zdziałać, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Liderzy nauk przyrodniczych, którzy chcą zwiększyć swoją konkurencyjność i wyróżnić się na rynku, powinni zrozumieć, w jakim stopniu zarządzanie cyklem życia informacji (ILM) może wzmocnić zrównoważony rozwój. Obejmuje to nadzór nad produktami medycznymi, centra danych, utylizację odpadów farmaceutycznych, śledzenie substancji objętych regulacjami itp.

A blue icon of a briefcase with some files behind it

Przeczytaj ARTYKUŁ, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przyjazne dla środowiska zarządzanie cyklem życia informacji może bezpośrednio usprawnić odpowiedzialność środowiskową.
A blue circular icon with a white checkmark on it

Przejrzyj REKOMENDACJE, aby określić swoje najlepsze kolejne kroki w zakresie wdrożenia zrównoważonego rozwoju.

ZAPISZ SIĘ, ABY OTRZYMYWAĆ NEWSLETTER IRON MOUNTAIN DOTYCZĄCY OPIEKI ZDROWOTNEJ I NAUK PRZYRODNICZYCH

Każdego dnia nasze skrzynki pocztowe zalewa fala linków do webinariów, postów na blogach i artykułów, które koniecznie należy przeczytać. Teraz możesz szybko i łatwo zapoznać się z informacjami, które Cię najbardziej interesują o life sciences.

Zapisz się
SIGN UP FOR IRON MOUNTAIN'S HEALTHCARE & LIFE SCIENCES NEWSLETTER

ZAPISZ SIĘ, ABY OTRZYMYWAĆ NEWSLETTER IRON MOUNTAIN DOTYCZĄCY OPIEKI ZDROWOTNEJ I NAUK PRZYRODNICZYCH

Każdego dnia nasze skrzynki pocztowe zalewa fala linków do webinariów, postów na blogach i artykułów, które koniecznie należy przeczytać. Teraz możesz szybko i łatwo zapoznać się z informacjami, które Cię najbardziej interesują o life sciences.

Zapisz się

MATERIAŁY POWIĄZANE TEMATYCZNIE

Materiał Premium Success Stories Klientów Zmiany napędzają transformację cyfrową

Zmiany napędzają transformację cyfrową

Zobacz więcej

Materiał Premium Success Stories Klientów Zwiększenie zgodności z przepisami i umożliwienie uzasadnionego zniszczenia po przeprowadzeniu fuzji

Zwiększenie zgodności z przepisami i umożliwienie uzasadnionego zniszczenia po przeprowadzeniu fuzji

Zobacz więcej

Materiał Premium Arkusze Danych i Broszury Zrównoważony rozwój a nauki przyrodnicze (life sciences)

Zrównoważony rozwój a nauki przyrodnicze (life sciences)

Zobacz więcej

Materiał Premium Success Stories Klientów Zarządzanie dostępem do dokumentacji podczas podziału firmy farmaceutycznej na dwa oddzielne podmioty

Zarządzanie dostępem do dokumentacji podczas podziału firmy farmaceutycznej na dwa oddzielne podmioty

Zobacz więcej

Materiał Premium Success Stories Klientów Pięć firm farmaceutycznych wprowadza wspólne policy center w celu poprawy globalnego zarządzania informacjami

Pięć firm farmaceutycznych wprowadza wspólne policy center w celu poprawy globalnego zarządzania informacjami

Zobacz więcej

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN

business women

Skontaktuj się z IRON MOUNTAIN