Iron Mountain Smart Sort

Løsningsguider

Kostnadseffektiv, effektiv, innsiktsfull. Ta kontroll over arkivsystemet ditt med Iron Mountain Smart Sort.

17. april 20246 minutter
Iron Mountain employee looking for a box in a warehouse

Oppnå dine mål for informasjonsstyring og forretningsvirksomhet


 

Har Du ... 

 • et stort volum med nedarvede dokumenter?
 • problemer med å finne dokumentene når du trenger dem?
 • et ønske om å flytte lageret, men vil destruere det du ikke trenger først?
 • et ønske om å destruere dokumentene, men kan ikke med sikkerhet avgjøre hvilke dokumenter som kan destueres uten en betydelig investering?
 • et ønske om å bli papirfri, men synes det er vanskelig å avgjøre hvilke dokumenter som skal digitaliseres?
 • behov for å isolere dokumenter i forbindelse med en fusjon, innlevering, et oppkjøp eller et salg?

Hvis du svarte ja på noen av disse spørsmålene, kan du spør oss om Iron Mountain Smart Sort.


Din utfordring

Du må sortere og omorganisere dine dokumenter og arkiv for å kunne ta en forsvarlige beslutning og destruksjon. Dette er dessverre ikke så enkelt som det høres ut.

Hva gjør destruksjon så komplisert?

 • Mangel på arkiveringsintegritet/synlighet: Når viktige metadata ikke registreres og listes opp gjennom hele informasjonslivssyklusen, er det vanskelig å søke, administrere og ta beslutninger om hvilke dokumenter som skal bevares, digitaliseres eller destrueres.
 • Blanding av dokumenttyper og hendeslsesdato: Ulike dokumenttyper har ulike krav. Hvis dokumentene ikke er organisert i henhold til klassifisering eller hendelsesdato, kan du ikke iverksette tiltak på en trygg og forsvarlig måte.
 • Det er tidskrevende og kostbart å omorganisere arkivene: Du mangler ressurser til å sortere dokumenter og filer etter destruksjonsdato, dokumenttype eller andre krav.

Hva betyr dette?

 • Unødvendige kostnader: Store mengder dokumenter lagres uten metadata som tar hensyn til destruksjonsdato eller klassifisering, dette vil påvirke muligheten til å administrere programmet på en effektiv måte.

 • Økt risiko: Å oppbevare dokumenter lenger enn nødvendig øker risikoen for tap av informasjon og brudd på lover og forskrifter. Det gjør også prosessene for juridisk dokumentasjon, revisjonssvar og samsvarshåndtering mer komplekse.

 • Tapt produktivitet: For å finne det du trenger, og for å kunne ta raske beslutninger om destruksjon av arkivene, er det nødvendig med et godt organisert arkiv. Uten en effektiv prosess for sortering og omorganisering av filer kan du miste tid og forsinke viktige mål.

Forenkle og fremskynde beslutningstaking

 

Med Iron Mountain Smart Sort kan du raskt og trygt bestemme hvordan dere skal håndtere de gamle filene, slik at du er i samsvar med kravene og får et effektivt program for dokumenthåndtering.

Vårt opplærte arkivingsteam bruker data fra databasen og oppbevaringsplanen til å automatisere forsvarlige beslutninger på filnivå Vi sortere og omorganisere dokumentene dine slik at du trygt kan ta beslutninger om destruksjon og raskt nå forretningsmålene dine, for eksempel i forbindelse med innlevering, juridiske spørsmål eller krav om destruksjon.

Vårt team kan hjelpe deg fra et Iron Mountain Record Center eller hos dere.Smart Sort gjør det mulig å ta forsvarlige beslutninger ved å sortere og omorganisere dokumenter ved

events calendar

Destruksjonsdato

Sorter og omorganiser arkivene dine i henhold til årstall for destruksjon, slik at du trygt kan destruere papirdokumenter etter hvert som de oppfyller oppbevaringskravene..
media backup

Kategori

Initiativer, som innlevering, krever et behov for å isolere registreringer i løpet av kort tid. Vi sorterer og omorganiserer dokumentene dine etter dokumenttype, status - eller hva du måtte ønske.
laptop with files

Tilknytning

Hvis du ikke trenger å sortere og omorganisere dine dokumenter og arkiv, kan du bruke Smart Sort til å legge inn metadata på filnivå, slik at du kan unngå de høye kostnadene ved manuell oppføring på filnivå.

Smart Sort-prosessen gjør det mulig å ta automatiske beslutninger om hvordan hver enkelt fil skal håndteres for å oppfylle organisasjonens spesifikke krav.

Oppnå forretningsmålene for informasjonsstyring

 • Ta raske og sikre beslutninger
  Iron Mountain utnytter data fra din eksisterende database og arkivplan for å automatisere forsvarlige beslutninger.
 • Forenkle fremtidige beslutninger
  De lagrede dokumentene vil bli sortert i henhold til destruksjonsår, dokumenttype - eller hva du måtte ønske.
 • Reduser programkostnader og risiko
  Start umiddelbar destruksjon av kvalifiserte arkiver for å redusere lagringskostnader og redusere risikoen for juridiske innsyn, revisjoner og overholdes av lover og regler.
 • Forbedre gjenfinningen
  Når Smart Sort-prosjektet er fullført, vil du ha en oppdatert liste som muliggjør nøyaktig og effektiv registrering.

Utfordring

En stor helseorganisasjon ønsket å redusere kostnader og risiko ved å destruere journaler som hadde oppfylte kravene til oppbevaring. De var imidlertid ikke i stand til på en enkel og forsvarlig måte å identifisere hvilke arkiver som kunne destrueres, ettersom de ikke hadde budsjettet som kreves for å gjennomføre et langsiktig og tidskrevende prosjekt. På grunn av begrensede ressurser sto organisasjonens mål for forsvarlig destruksjon på stedet hvil.
Icon
Icon

Løsning

Etter Smart Sort-prosessen hentet Iron Mountains, 48 000 kartonger med dokumenter og gjennomgikk innholdet på filnivå. Med ett enkelt trykk på filen sorterte og ompakket de alle filene etter fremtidig destruksjonsdato og i henhold til oppbevaringsplanen, samtidig som de identifiserte de dokumentene som var kvalifisert for destruksjon.

Resultater

 • Var i stand til å destruere 1,4 millioner filer på en sikker måte
 • Reduserte lagringskostnader samtidig som kravene til oppbevaring oppfylles og risikoen reduseres 
 • Etablert en prosess for kontinuerlig destruksjon